הרגולטורים האירופאים לפרטיות מתנגדים להשעיית זכויות נושאי מידע בהונגריה

אולי יעניין אותך גם

הגבלות גורפות, כלליות או מקיפות על זכויות נושאי מידע, כפי שנעשו בהונגריה בעטייה של המגיפה, אינן ניתנות להצדקה. כך מבהיר פאנל הרגולטורים לפרטיות של מדינות האיחוד הארופאי בנייר עמדה שפירסם בעקבות הצו של ממשלת הונגריה המורה על השעיית זכויות נושאי מידע עד לתום מצב החירום במדינה.

לטעם הרגולטורים, ככל שליבת הזכויות המוקנות לנושאי מידע נפגעת, ההגבלה אינה יכולה להחשב לחוקית. זכות הגישה למידע והזכות לתיקונו מעוגנות כזכויות יסוד במגילת הזכויות של האיחוד האירופי, ולצידן זכויות נוספות שקבועות ב-GDPR כמו הזכות למחיקת מידע ולהבעת התנגדות לעיבוד המידע. לפי עמדת הרגולטורים, השעיית הזכויות הללו לפרק זמן בלתי ידוע לא עולה בקנה אחד עם חוקת האיחוד האירופי. בנוסף, הגבלת הזכויות חייבת להיעשות באופן מידתי ולצורך לגיטימי אולם עצם קיומה של המגיפה לא מקים צורך להגביל את הזכויות המוקנות לנושאי המידע. ממילא, ה-GDPR מקנה סמכות להגביל את הזכויות, ולא לשלול אותן באופן מלא כפי שנעשה בהונגריה - כך לפי נייר העמדה.

נייר העמדה מסיים בקריאה לנציבות האיחוד האירופי, האמונה על ניטור הציות לחקיקת האיחוד האירופי, לחקור את הגבלת הזכויות שנקבעה בהונגריה.