ביהמ"ש העליון בגרמניה: נדרשת הסכמה אקטיבית לשימוש ב-Cookies

אולי יעניין אותך גם

הסכמת משתמש ל-Cookies חייבת להיות אקטיבית ומפורשת, כך קבע בית המשפט הפדרלי בגרמניה (Germany Federal Court - BGH) בהחלטה שנתקבלה לפני מספר ימים ועדיין לא פורסמה במלואה. בהחלטה שניתנה בעניין חברת האינטרנט Planet 49, הפך בית המשפט את החלטת ערכאת הערעור וקבע כי תיבת הסכמה מסומנת מראש אינה מהווה הסכמה כנדרש על פי ה-GDPR והדירקטיבה על פרטיות ברשתות תקשורת אלקטרוניות. בהחלטה זו אימץ בית המשפט את החלטת בית המשפט האירופי (CJEU) מיום 1 באוקטובר, 2019 שניתנה בעקבות שאלות שהפנה אליה בית המשפט הגרמני בעניין זה.

במקרה נשוא ההחלטה חברת האינטרנט Planet 49 ארגנה הגרלה באתר שלה וביקשה מהמשתתפים הסכמה בשני נושאים: הראשון נגע למשלוח הודעות פרסומיות והשני נגע לשימוש ב-Cookies המאפשרות לבעל האתר פרסום ממוקד המבוסס על התנהגות ברשת. בעוד שהתיבה הראשונה היתה ריקה ונדרש סימון אקטיבי של הסכמת המשתתף, התיבה הנוגעת ל-Cookies סומנה מראש כברירת מחדל.

על פי החוק הגרמני (The german Telemedia Act), יצירת פרופילים של משתמשים למטרות פרסום, בין היתר באמצעות שימוש ב-Cookies, מותרת, אלא אם כן המשתמש התנגד. בית המשפט הבהיר בהחלטתו כי יש לפרש את החוק כך שנדרשת הסכמה של המשתמש, וזאת לאור דרישת ההסכמה בדירקטיבה האירופית. על פי ההחלטה, העובדה שהחוק הגרמני לא תוקן, משמעה שיש לפרשו בצורה שתעמוד בקנה אחד עם הוראות הדירקטיבה.

בית המשפט הגרמני קיבל את עמדת בית המשפט האירופי כי תיבה מסומנת מראש אינה מהווה הסכמה מפורשת וכי נדרשת פעולת הסכמה אקטיבית. כמו כן, אימץ בית המשפט הגרמני את עמדת בית המשפט האירופי כי ההסכמה נדרשת גם אם המידע שנאסף באמצעות ה- Cookies אינו מידע אישי. (מקור: The National Law Review, מאת: Hunton Andrews Kurth LLP).