משרד זכויות היוצרים האמריקאי קורא לתיקוני חקיקה בנוהל "הודעה והסרה"

אולי יעניין אותך גם

הופר האיזון שאליו כיוון הקונגרס בנוהל הודעה-והסרה, בין האינטרסים של בעלי זכויות יוצרים לפעול נגד מעשי פיראטיות ביצירות שלהם לבין וודאות לפעילותם ואחריותם המשפטית של מפעילי שירותים מקוונים המארחים את התוכן הפיראטי שלא בידיעתם. כך קובע דו"ח של משרד זכויות היוצרים האמריקאי (U.S. Copyright Office). לראשונה מאז חקיקה חוק זכויות היוצרים בעידן הדיגיטלי ב-1998 (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) ערך המשרד ניתוח מקיף של השפעות ההסדר שנועד להתמודד עם פיראטיות ברשת.

נוהל "הודעה והסרה" לפי ה-DMCA קובע כי ספק שירותים מקוונים שקיבל פניה מבעל זכויות יוצרים (או נציגו) המלין כי תוכן המפר את זכויותיו מצוי בשרתי הספק, צריך ראשית כל להסיר את החומר נושא הפניה. אז עליו לפנות למי שהציב את החומר המפר-כביכול ולהודיעו על כך. אם מי שהציב את החומר על השרת הודיעו כי החומר אינו מפר זכויות יוצרים וכי הוא מסכים להתדיין על כך בערכאה המוסמכת, יהיה על הספק לחזור ולפרסם את המידע בשרתיו. ציות לנוהל הזה מקנה לספק עצמו חסינות מפני תביעה לפיצויים על כך שהוא הפר זכות יוצרים כשאחסן תוכן מפר שמשתמש העלה לשרת.

הקונגרס אימץ את המודל הזה בחקיקת ה-DMCA מתוך מטרה לעודד את התפתחות התעשיה המקוונת של ספקי שירותים, בלא שיוטל עליהם 'אפקט מצנן' בדמות חבות משפטית בשל כך שהם עוסקים בחומר מפר שמקורו לא בהם אלא במשתמשים שלהם. הדו"ח שהתפרסם כעת מלמד כי בעוד שספקי שירותים מקוונים הביעו שביעות רצון מההסדר, בעלי זכויות יוצרים הלינו כי המנגנון מחייב אותם למרדף אינסופי וניטור מתמשך אחר חומרים פיראטיים המתפרסים מחדש, לעתים על-ידי אותו גורם מפר, סמוך לאחר ההסרה הקודמת.

הדו"ח של משרד זכויות היוצרים האמריקאי גובש על בסיסן של כמאה אלף הערות בכתב שהתקבלו מהציבור ועל ניתוח פסקי הדין שבתי משפט פדרליים בארה"ב מסרו בנושא זה מאז 1998. הדו"ח קורא לקונגרס לבחון שורה של התאמות מתונות לחוק, בין היתר כדי להפחית במקצת את זכאותם הרחבה של ספק שירותים מקוונים לחסינות, שלפי הדו"ח חורגת מכוונת הקונגרס. הדו"ח גם מציע לערוך תיקוני חקיקה שירחיבו את חובת ההסרה המוטלת על ספקי השירותים תוך צמצום הנטל על בעלי הזכויות "לרדוף" אחרי הפרות קיימות כשהן דומות להפרות המיוצגות בבקשת ההסרה, אף שהדו"ח לא מאמץ את הדרישה של בעלי הזכויות לחייב את ספקי השירותים בניטור אוטומטי שימנע העלאה חוזרת של היצירות או של כאלה הדומות להן.