נדחתה עתירה נגד יישומון של המינהל האזרחי האוסף מידע על פלסטינים

אולי יעניין אותך גם

בג"ץ דחה עתירה נגד אפליקציית "אלמנסק" של המינהל האזרחי האוספת מידע אישי על פלסטינים. העתירה לא נדחתה לגופה אלא בגלל העדר זכות עמידה ובשל היותה עתירה מוקדמת. את העתירה הגיש המוקד להגנת הפרט. היא נסובה על הטענתה שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של היישומון הם גורפים ופוגעניים.

לטענת העותרת, שימוש ביישומון פותח גישה לנתונים מהטלפון הנייד של המשתמש בהיקף שחורג מהנדרש למתן השירותים שהיישומון מציע. בנוסף נטען שהמינהל "מנצל" את משבר הקורונה ואת סגירת שירותי קבלת הקהל, ובפועל מחייב את הפלסטינים המבקשים לעבור לשטח ישראל להוריד את האפליקציה, ובכך להסכים לתנאי השימוש הפוגעניים שבה.

במכתב התגובה ששלח המנהל האזרחי נטען כי היישומון פותח לרווחת התושבים הפלסטינים, במטרה להנגיש מידע לציבור הפלסטיני באופן דיגיטלי ונוח למשתמש; עוד נטען כי בניגוד לטענת העותרת לא ניתנה כל הנחייה מטעם המנהל האזרחי להוריד את היישומון כתנאי לבירור מידע, אלא כהמלצה בלבד. זאת ועוד טענו כי היישומון לא עושה שימוש במידע אישי כברירת מחדל, אלא לאחר אישור פרטני של המשתמש לשימוש במידע "וככל יישומון, בעת הורדתו למכשיר הטלפון הסלולרי, הוא משתמש במידע בסיסי בלבד". אף על פי כן המנהל הבהיר כי תבוצע בחינה מקיפה של הסוגייה על ידי אנשי מקצוע.

אשר לזכות העמידה בית המשפט הכריע כי אין מקום לפתוח את שערי בית משפט זה בפני עותר ציבורי אשר עתירתו מעמידה לדיון אינטרסים אישיים של פרטים שיכלו לעתור בעצמם, ועל אחת כמה וכמה כאשר לא צורף לתביעה, ולו אדם אחד, אשר זכויותיו נפגעו. אשר להיות העתירה מוקדמת, בית המשפט קבע כי לא יזקק לעתירה המוגשת לפני קבלת החלטה סופית לגופו של עניין על ידי הרשות המינהלית, מה גם שהובהר מפורשות על ידי הגורם המנהלי כי מתבצעת בחינה מקיפה של הסוגייה על ידי אנשי המקצוע {בג"ץ 2992/20 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון ואח'}