משרד הבריאות מפרסם מכרז להמשך פיתוח המגן

אולי יעניין אותך גם

משרד הבריאות פרסם אתמול מכרז להמשך פיתוחה של המגן, המוגדרת בפרסום "אפליקציה לאומית למלחמה בנגיפים". המגן מנטרת את מקומות הימצאו של מי שהתקין אותה ומצליבה אותם עם המקומות שבהם שהו חולי קורונה מאובחנים במטרה לאפשר כניסה מהירה לבידוד. האפליקציה עוצבה מלכתחילה לפרטיות ולפיכך היא שומרת את כל המידע במכשיר הטלפון של המשתמש מבלי להוציאו החוצה. כדי לעודד את האמון בה שיחרר משרד הבריאות את קוד המקור של המגן, וכן נועץ בפיתוחה במומחי פרטיות ואבטחת מידע.

עד כה הותקנה האפליקציה על ידי כמיליון משתמשים, והמשרד חותר להגיע לארבעה מיליון.

כנס ספקים למעונינים במענה למכרז נקבע ל- 24.5.2020. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 17.6.2020.

law.co.il מעיר שגם אם משרד הבריאות יפעל במהירות אחרי קבלת ההצעות, בחירת הספק הזוכה וחתימת חוזה יתמשכו במקרה הטוב עד לחודש יולי. פיתוח מאד זריז יביא לשיחרור גירסה מעודכנת של האפליקציה שבועות לאחר מכן. היעד של ארבעה מיליון משתמשים לפני בוא החורף נראה בנסיבות אלה שאפתני מאד. אם כך יהיה ויבוא גל שני של קורונה, המדינה בוודאי תטען (ביתר תוקף) שאין פתרון זולת מעקב השב"כ אחרי נתיבי ההדבקה של החולים...

ההודעה בדבר המכרז שפורסמה אתמול אומרת כי "לשם החזרת מדינת ישראל לשגרה בזמן התפרצות נגיף, נדרש לבחון דרכים להפחתת מספר ההדבקות באוכלוסייה. במקביל לפעילויות הסברה והגברת המשמעת האישית, הכלי העיקרי למניעת הידבקויות באוכלוסייה הינו בידוד מהיר של הנדבקים הפוטנציאליים מחולה מאומת, מיד עם קבלת תוצאת הבדיקה ומכאן חשיבותה של אפליקציית המגן ככלי מרכזי של "אסטרטגיית יציאה". מטרתה העיקרית של האפליקציה היא ליישם את עקרון הבידוד המהיר...

"משרד הבריאות מעוניין להרחיב את הפונקציונאליות הקיימת של האפליקציה כדי לאפשר להרחיב את פריסתה בקרב האוכלוסייה. בנסיבות המתוארות לעיל, מבקש משרד הבריאות לקבל הצעות לפיתוח ותחזוקת אפליקציית "המגן", שתכיל את הפונקציונאליות הקיימת ותיתן בנוסף מענה לדרישות פיתוח נוספות, על הצד הטוב ביותר".