בריטניה: משרד הבריאות שחרר קוד מקור לאפליקציית קורונה שפיתח

אולי יעניין אותך גם

משרד הבריאות הבריטי פרסם את קוד המקור של האפליקציה שפיתח לאיתור מי שהיו בקרבת חולי קורונה. האפליקציה מאתרת באמצעות אותתו בלוטוס את המרחק בין שני מכשירים ומשך הזמן ששהו האחד בקרבת השני. במידה והמחזיק באחד המכשירים ימצא כחולה בקורונה, הוא יוכל להעלות באופן אנונימי את הנתונים שאוספת האפליקציה לשרת הנמצא בבריטניה, אשר יעשה את העיבוד הנדרש וישלח הודעה למי שקיים סיכון שנדבקו. 

מבדיקות ראשוניות עולה כי מפתחי האפליקציה הצליחו להתגבר על המגבלות שמציבה אפל על אפליקציות לאיתור קרבה בין אנשים המבוססות על שימוש באותות בלוטוס כך שהאפליקציה תצליח לאסוף נתונים גם כאשר היא מופעלת ברקע. כעת, עם שחרור קוד המקור של האפליקציה (כפי שנעשה עם אפליקציית "המגן" הישראלית), יהיה ניתן לבדוק האם וכיצד עקפה את מגבלותיה של אפל. מקור: ליאו קליון, BBC