ארה"ב: יצוגית נגד פייסבוק על פגיעה בפרטיות בשל מכירת היסטוריית גלישה

אולי יעניין אותך גם

משתמשים של פייסבוק שאת היסטוריית הגלישה שלהם אספה הרשת החברתית גם בעת שאינם מחוברים לפלטפורמה (logged-out) רשאים לתבוע יצוגית על פגיעה בפרטיותם – כך הורה בית המשפט הפדרלי לערעורים בחוף המערבי (Ninth Circuit Court of Appeals) בארה"ב. ההחלטה ניתנה בתביעה שהלינה כי בתקופה מסוימת בעבר פייסבוק השתמשה בתוספים (Plug-ins) שהטמיעה בדפי אינטרנט של מפעילי אתרים על מנת לאסוף את היסטוריית הגלישה של משתמשיהם גם בעת שאינם מחוברים לפלטפורמה.

הדיון בשאלת זכות העמידה לתבוע בבית משפט פדרלי נסוב על השאלה האם יש להכיר בציפייה של המשתמשים לפרטיות במידע על היסטוריית הגלישה שלהם בעת שאינם מחוברים לפלטפורמה. בית המשפט ניתח את השאלה לאור מדיניות הפרטיות של פייסבוק באותה עת וקבע כי קיימת למתשמשים ציפייה לפרטיות. בית המשפט דחה את עמדת פייסבוק שלפיה על התובעים להצביע על פיסת מידע ספציפית ורגישה שנאספה. במקום זאת, בית המשפט קבע כי מידת הפגיעה בפרטיות שבאיסוף המידע נקבעת בבחינה אובייקטיבית-משפטית. השופטים קבעו כי התביעה טוענת כראוי לפגיעה ממשית וקונקרטית בפרטיות בכך שנפגעה השליטה של המשתמשים על המידע האישי שלהם.

עוד קבע בית המשפט כי טענת התובעים על האזנת סתר אסורה לפי חוק האזנת סתר (Wiretap Act) ראויה לבירור. החוק קובע כי ציתות הוא מורשה אם הוא נעשה על-ידי גורם שהוא צד לתקשורת. פייסבוק קיבלה את הגישה לכתובות האינטרנט שבהן גלשו המשתמשים באמצעות שילוב הטכנולוגיה שלה באתרי אינטרנט שאליו ניגשו המשתמשים. פייסבוק טענה כי בדרך זו היא משתלבת כצד לתקשורת. בית המשפט דחה את הטענה והכריע שניתוח תכליתי של חוק האזנת סתר לא מאפשר לקבוע שפייסבוק היא אכן "צד לתקשורת". זאת, משום שהיא נוטלת עותק מתוכן התקשורת במקביל לשידור הרגיל שלו בין הצדדים המיועדים של השיחה – וזהו בדיוק המעשה שחוק האזנת סתר נועד לאסור.

בית המשפט גם דן בזכאותם של המשתמשים לרווחים שצמחו לפייסבוק ממכירת המידע אודותם. פייסבוק טענה כי המשתמשים לא הוכיחו שמכירת המידע שוחקת את ערכו עבורם ועל כן אין להם זכות ברווחים. בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי החוק בקליפורניה מכיר בזכות של התובע לרווחים שהופקו ממידע אודותם אם הוא נאסף ומוסחר שלא כדין.

מנגד, בית המשפט קבע כי התובעים לא מעלים טענה ראויה להפרה חוזית מצד פייסבוק לגבי תנאי השימוש שלה. על כן סילק בית המשפט את עילות התביעה החוזיות שנטענו נגד פייסבוק. הכרעת בית המשפט היא החלטת ביניים בהליך שדחתה את טענת פייסבוק כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת העדר זכות עמידה ועילות תביעה. כעת הדיון יחזור לערכאה הדיונית להמשך התביעה.