פשרה בתביעה תקדימית על מכירת נתוני מיקום סלולריים

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בלוד אישר הסדר פשרה שלפיו תשלם סלקום סכום שבין 12.5 ל-21 מיליון ש"ח בשירותי הגנה למנויי סלקום ונטוויז'ן או בזיכוי של 1 ₪ לחודש – והכל למשך תשעה חודשים וכדי לסיים תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה על מכירת נתוני מיקום של מנוייה לחב' טרנדאיט (Trendit) בשנים 2014-2011.

התביעה טענה שסלקום מסרה לטרנדאיט מידע היכול לחשוף פרטים אישיים של המנויים, למרות שלכאורה היה זה מידע מותמם (אנונימי). היא הסתמכה על עילות מגוונות, בין השאר מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים), חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו, חוק הגנת הפרטיות, חוק הגנת הצרכן, הפרת יחסי נאמנות בין הצדדים, הפרת הסכם ופגיעה באוטונומיה.

לדברי סלקום, טרנדאיט השתמשה בנתוני מיקום מאותות סלולריים של משתמשים אנונימיים בשירותי החברה וכן בנתונים פומביים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החברה מעולם לא ידעה את זהותם ואת פרטיהם האישיים של לקוחות לקוחות סלקום. טרנדאיט עיבדה את נתוני המיקום בשיטות סטטיסטיות שונות התיימרו לשקף את אוכלוסיית כלל מדינת ישראל לרבות אלה שאינם לקוחות סלקום. את התוצאות סיפקה כשירות ללקוחותיה, שקיבלו אומדנים סטטיסטיים אגרגטיביים ואנונימיים אודות תנועת מקבצי אוכלוסייה במדינה באזורים שונים כדוגמת קניונים, פארקים וכיוצ"ב.

בית המשפט אישר את הפשרה על אף התנגדות היועץ המשפטי לממשלה. זה סבר שההסדרה העתידית שהוצעה אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וכי היות שסלקום לא הצהירה על אופן פעולה לעתיד וכי היא מקבלת על עצמה את פרשנות היועץ המשפטי לחוק, מלמדת שקיים חשש ממשי שתוסיף לפעול שלא כדין. בית המשפט מצא שהסדר הפשרה עונה על מטרות החוק והוא ראוי, סביר והוגן מהסיבות הבאות –

  • העברת נתוני מיקום לספק מסחרי לא נדונה בפסיקה. מדובר בסוגיה לא פשוטה ויש בה סיכונים וסיכויים לשני הצדדים;
  • סלקום התחייבה בהסדר הפשרה כי תפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 ובהתאם להוראות כל דין והוראת כל רשות מוסמכת "בכל הנוגע לשימוש ו/או העברת מידע המבוסס על ביצוע פרופיילינג ...על בסיס נתוני מיקום של לקוחות סלקום לצדדים שלישיים לצורכיהם של הצדדים השלישיים". בדחותו את התנגדות היועץ המשפטי לממשלה נתן בית המשפט משקל לעובדה שעל אף הגשת התובענה ב-2015, המדינה לא פעלה להסדרת הנושא. בנוסף סבר שאם סלקום תרצה לחזור לפעילות כזו בעתיד, יש להניח שתתחשב בחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה והבודק שבחן את הסדר הפשרה בתחילת הדרך, פרופ' מיכאל בירנהק.
  • חוות דעת מומחי הצדדים נחלקו ביניהן באופן קוטבי בשאלה אם ניתן לזהות מחדש מנוי סלקום על סמך מידע על מיקורו של כרטיס סים פעיל שמחובר לרשת הסלולרית ביחד עם מספר מזהה ייעודי של הכרטיס (IMSI). שאלת יכולת הזיהוי של המנויים לא הוכרעה וכך גם שאלת הצורך בהסכמתם מלכתחילה להעביר את המידע האישי שנצבר אודותם תהליכי אנונימיזציה לשם שימוש בו הלאה.
  • סכום הפשרה אינו פחות לדברי הצדדים מ- 21,500,000 ₪ והוא שווה לסכום הפיצוי שהיה נפסק אילו היתה התובענה מתנהלת עד סופה.

התובעים הייצוגיים יקבלו 1,050,000 ₪ ועורכי דינם 3,150,000 ₪ לפני מע"מ.

חברי הקבוצה שייהנו מהפשרה הם כל משתמשי רשת סלקום ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם טרנדאיט ב- 24.9.2009 ועד מועד הפסקת ההתקשרות איתה בספטמבר 2014.

הערה: על אף שפסק הדין מסומן כאסור בפירסום, בית המשפט התיר לפרסמו.