גם בזמן קורונה, המועדים לדיווח על ארועי אבטחה לא השתנו

אולי יעניין אותך גם

אסור לרשויות מקומיות לפרסם מידע המזהה חולי קורונה בתחומן; מעסיק רשאי לפקח על עובדיו העובדים מהבית אך לא לפגוע אגב כך בפרטיותם; גם בתקופת הקורונה הרשות להגנת פרטיות ממשיכה בפעולות אכיפה [הערת law.co.il - אבל היא פועלת בכוח אדם מצומצם ככל גופי הממשלה]; מוסדות רפואיים רשאים למסור מידע על מצב מאושפזים למי שהזדהו טלפונית כבני משפחה ומסרו לשם כך שני פרטים מזהים; המועדים לדיווח על ארועי אבטחה לפי תקנות אבטחת מידע נותרו כמות שהם גם בתקופת הקורונה - אלה כמה תשובות שמפרסמת הרשות להגנת פרטיות בקובץ שאלות ותשובות לתקופת קורונה, שהיא מנהלת באתר ה-web שלה.