גירסת NSO: מוכרים רק לממשלות, לא מפעילים את תוכנת הריגול בעצמנו

אולי יעניין אותך גם

טפח מפעילותה של NSO – חברת הסייבר ההתקפית שזכתה למוניטין שלילי כמי שמפתחת כלים ששימשו ממשלות להתחקות אחר פעילי זכויות אדם ומתנגדי משטר – נחשף כעת בתצהיר של שלו חוליו, מנכ"ל החברה ואחד ממייסדיה, בהליכים משפטיים שהגישה נגד פייסבוק בקליפורניה, בטענה שהחברה התקינה תוכנת ריגול ב-1,400 טלפונים ניידים של משתמשי וואטסאפ. שמה של NSO נזכר בשבוע האחרון כמי שפיתחה ביחד עם משרד הביטחון תוכנה לבקרה והתחקות אחר התפשטות הקורונה, הקובעת "ציון הדבקה" לכל אדם. 

התצהיר מתפרסם באתר הארץ, בקישור מכתבה של עודד ירון המספרת שפייסבוק ביקשה לרכוש את טכנולוגיית פגסוס של NSO שנגדה היא מלינה כעת בתביעתה.

מנכ"ל NSO מתאר בתצהיר כיצד פעילותה של החברה מפוקחת בישראל מכוח חוק הפיקוח על ייצוא בטחוני. הוא מכחיש את כל טענות התביעה ומפרט את המגבלות המושתות על החברה, שלדבריו מייצאת את מוצריה רק לממשלות ורשויות חוק.

NSO דורשת, כתנאי לשימוש, כי לקוחותיה הממשלתיים יסכימו להשתמש בטכנולוגיית פגסוס של NSO רק למניעה או חקירה של פשעים וטרור ויבטיחו שהטכנולוגיה לא תשמש להפרת זכויות אדם. בנוסף הם נדרשים להודיע לחברה על כל שימוש לרעה אפשרי.

 NSO זכאית על פי הסכם ההתקשרות שלה להשעות או להפסיק שירות ללקוחות העושים שימוש פסול בפגסוס שלא על פי מגבלות הללו, ולדברי חוליו גם עשתה זאת בעבר. מעבר לזה, לדבריו משרד הביטחון רשאי לשלול או לבטל רישיונות ייצוא אם ייוודע כי הופרו תנאי רישיון הייצוא, ובכלל זה אם פגסוס שימשה לפגיעה בזכויות אדם.

פגסוס כוללת אמצעי הגנה טכנולוגיים, כדוגמת מגבלות על האפשרות להפעיל אותה בתחומים גאוגרפיים מסוימים. אחת המגבלות היא שלא ניתן להשתמש בטכנולוגייה של פגסוס נגד מספרי טלפון סלולרי של ארצות-הברית או מכשירים בתחומי ארצות הברית.

הנתבעים, אומר חוליו, אינם מפעילים את הטכנולוגיה בעצמם. NSO משווקת ונותנת רשיונות שימוש בפגסוס ללקוחותיה, המפעילים את פגסוס בעצמם, "כדי לקדם את האינטרסים הריבוניים שלהם במלחמה בטרור ופשע חמור". NSO רק מספקת ייעוץ ותמיכה טכנית כדי לסייע ללקוחות בהגדרות הטכנולוגיה של פגסוס, אבל לא בהפעלתה. שירותים להפעלת המערכת אסורים על NSO גם ברשיונות הייצוא שלה, מעיד המנכ"ל: כל אחד מהרישיונות שניתנו ל-NSO מגביל את השימוש על ידי החברה ואנשיה להדגמה בלבד, במכשירים שבבעלות NSO.