ארה"ב: הקלות רגולטוריות נוספות בעיבוד מידע רפואי לצורך התמודדות עם המגיפה

אולי יעניין אותך גם

חברות המספקות שירותי עיבוד מידע רפואי לבתי חולים, מרפאות ונותני שירותים רפואיים בארה"ב רשאיות בנוסף גם לעבד את המידע ולמסור אותו הלאה למטרות הנוגעות לבריאות הציבור או לרשויות בריאות לצורך ההתמודדות עם מגיפת הקורונה - כך מורה משרד הבריאות האמריקאי בהודעה שפרסם המבשרת על הקלות נוספות באכיפה הרגלטורית של החוק הפדרלי לפרטיות במידע רפואי ממוחשב (HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996).

עיבוד מידע על-ידי חברות אלה, המכונות בחוק הפדרלי Business Associates, מוגבל בדרך כלל למסגרת החוזית שנקבעה בהסכם שנכרת בינן לבין נותני השירותים הרפואיים אותם הן משרתות. כעת החברות יוכלו לעבד את המידע שברשותן ולמסור אותו, למשל, לגורמים מדינתיים או לאומיים לבקרת מגיפות ומחלות - גם אם פעולות אלה חורגות מהאמור בהסכם עיבוד המידע. הודעה זו מצטרפת לזו שפרסם בחודש שעבר משרד הבריאות האמריקאי על הקלות באכיפת כללי אבטחת מידע על שירותי רפואה מרחוק.