הרשות להגנת הפרטיות מציגה: המלצות ללמידה מרחוק

אולי יעניין אותך גם

וודאו כי המחשב הביתי בו אתם משתמשים בעת תהליך הלמידה מרחוק כולל מערכת הפעלה מעודכנת ותוכנת Virus-Anti פעילה. וודאו גם כי הרשת הביתית בה נעשה שימוש מאובטחת על ידי פיירוול, וכי הרשת האלחוטית בביתכם מוצפנת תחת סיסמה. כך ממליצה הרשות להגנת הפרטיות במסמך שפרסמה השבוע שעניינו הגנת פרטיות בלמידה מרחוק. המסמך כולל "המלצות" (לא "הנחיות") להתנהלות נכונה של מוסדות חינוך, רשויות מקומיות וגורמים נוספים המקיימים למידה מרחוק.

הרשות מזהירה את המשתמשים כי בחלק מן היישומים נעשה שימוש במידע על משתמשים לשם שיפור המוצרים או לצורך פירסום ולשם כך מועבר המידע האישי של משתמשים לצדדים שלישיים. מסיבה זו הרשות מעודדת את המשתמשים "לקחת את הזמן" ללמידת הכלים השונים באמצעותם ניתן להגן על הפרטיות. כך למשל, הרשות ממליצה להתחבר ל-Zoom באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ולא באמצעות חשבון פייסבוק שמאפשר לחברה לגשת לנתוני פרופיל המשתמש.

בין ההמלצות –

  • בעת שבוחרים את היישום הדיגיטלי ללמידה מרחוק יש לבחון היבטים של הגנה על פרטיות ומידע. שיקולים של אבטחת מידע צריכים להיות מרכזיים בבחירת היישום;
  • מומלץ להשתמש ביישומים טכנולוגיים ייעודיים ללמידה מרחוק ולהעדיף אותם על פני יישומים כללים שלא נועדו במיוחד לכך;
  • יש להגביר את המודעות ולחדד את הכללים החלים על שימוש במידע אישי וכיצד להגן עליו בקרב עובדים בארגון העשויים להיחשף למידע כזה.
  • לקבוע מפורשות בהסכם עם ספק חיצוני כללים הנוגעים לאופן השימוש שלו במידע אישי, לרבות ביחס למטרות השימוש במידע, סוג עיבוד המידע שהגורם החיצוני רשאי לעשות, משך ההתקשרות וכן אופן יישום הגורם החיצוני את החובות מתחום אבטחת המידע החלות עליו.
  • השימוש ביישומים של למידה מרחוק יעשה במסגרת של רכישת רישיון שימוש ומומלץ מלדרוש מתלמידים, סטודנטים, מרצים ועובדי הוראה שלא להשתמש בגרסאות חינמיות של יישומים אלו.