משרד המשפטים התקין הוראת שעה המאפשרת המצאת כתבי בי-דין בדואר-אלקטרוני

אולי יעניין אותך גם

שר המשפטים, אמיר אוחנה, התקין אתמול (ב') הוראת שעה בעקבות משבר הקורונה, המשנה זמנית את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ומאפשרת המצאת כתבי בי-דין בדוא"ל בנסיבות מסוימות הקבועות בהוראת השעה. הוראת השעה, שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.7.2020, קובעת כי בעל דין או עו"ד רשאים להמציא כתבי בי-דין בתובענה באמצעות משלוחו בדוא"ל שהוא אחד מהבאים:

  • הכתובת שבכתב בי–הדין שהגיש הנמען לבית המשפט באותה תובענה;
  • הכתובת שבנייר המכתבים המשרדי של הנמען;
  • הכתובת שבאתר האינטרנט של הנמען;
  • הכתובת שמסר לו הנמען.

כתב בי-דין שהומצא בדרך זה יראו בו כאילו הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך בכתב או בהודעה טלפונית (הוראת השעה אף מנחה לערוך תרשומת של האישור שניתן). בנוסף, המצאת כתב בי-דין למדינה (לפי כל פרקליטות), תהיה לפי כתובת דוא"ל ייעודית המפורטת בתקנות. הוראת השעה לא תחול על כתב בי-הדין הראשון בתיק, אלא אם היתה הסכמה אחרת [לעיון בנוסח הוראת השעה - לחצ/י כאן].