משרד המשפטים מסתייג ממיזם בנט-NSO להתחקות אחר חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

צעד חריג, בעיה בהעברת מידע פרטי של אזרחים מגוף ביטחוני כמו השב"כ לידי חברה אזרחית - כך מגיב משרד המשפטים למערכת שמקדם שר הביטחון להתחקות אחר הקורונה בישראל. המערכת פותחה בשיתוף פעולה עם חב' NSO, המפתחת כלי תוכנה לריגול. NSO זכתה למוניטין שלילי לאחר שהתפרסם שמשטרים לא דמוקרטים עושים שימוש במערכותיה כדי להתחקות אחר מתנגדי משטר ופעילי זכויות אדם. 

המערכת אמורה לתת לכל אדם 'ציון הדבקה' דינמי המשקף את הסיכון שיידבק בקורונה. עם זאת מתברר שהמידע הגולמי הדרוש לפעולתה צריך להתקבל מהאמצעים הטכנולוגיים שמפעיל השב"כ מכוח ההסמכה שקיבל מהממשלה לסייע למשרד הבריאות בהתחקות אחר נתיבי ההדבקה של חולי קורונה. לאחר שמשרד הביטחון העביר בקשה לחוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה ביקשו במשרד המשפטים הבהרות, שמהן עולה כי קיים קושי משפטי משמעותי בשימוש בתוכנה. 

במשרד המשפטים סבורים שכדי להכשיר צעד כה חריג כמו העברת מידע משב"כ לחברה אזרחית, יהיה על שר הביטחון להוכיח את נחיצות המערכת, ולהוכיח מעבר לכל ספק כי היתרונות שלה לא יכולים להיות מושגים באמצעות היכולות הנוכחיות של גופי המדינה - כל זאת בשעה שמשרד הבריאות כלל לא הביע עניין במערכת של NSO. במשרד סבורים  כי ההיתכנות לכך היא נמוכה מאוד. מקור: הארץ (מאת נטעאל בנדל).

law.co.il מעיר שהשב"כ הוסמך לסייע למשרד הבריאות מכוח תקנות לשעת חירום האוסרות כל העברה של המידע שהוא מפיק לרשות אחרת ולצורך אחר. התקש"ח עתידות להתחלף בקרוב בהסמכה של הממשלה מכוח חוק שירות הביטחון הכללי, הכוללת גם היא מגבלה חריפה כזו. הסיכוי שהשב"כ יסכים להעברת מידע גולמי על אזרחי המדינה לעיבוד בידי חברה פרטית הוא - יש לקוות - תאורטי בלבד.