משרד הבריאות יעביר לרשויות מקומיות פרטי חולים בקורונה. האם מותר לו?

אולי יעניין אותך גם

הרשויות המקומיות בישראל יקבלו החל מהשבוע הבא ממשרד הבריאות את הפרטים של חולי הקורונה המתגוררים בתחומן. תחילה, המשרד סרב בשל החיסיון הרפואי לכך אולם לאחר מכן נאות להעביר את המידע בעקבות מחאה של ראשי הרשויות. ההסכם הושג בין יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבס, והמשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו. המידע יכלול מסלולים שבהם עברו הנדבקים, וככל הנראה גם הכתובות שלהם. מקור: חדשות 13 (מאת דורון הרמן, חן זנדר ומאור צור).

law.co.il מעיר שחוק הגנת הפרטיות אוסר על העברת מידע מגוף ציבורי אלא בנסיבות חריגות. בין הנסיבות, הסכמת האדם שהמידע מתייחס אליו או אם "מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע והיא דרושה למטרת ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע או מקבלו". היות שמשרד הבריאות סרב עד כה למסור את המידע לרשויות, ספק אם מסירתו הית דרושה למשרד כדי למלא  את סמכויותיו - ולא ברור אילו סמכויות (אם בכלל) יש לרשויות בענייני בריאות הציבור.

מטפל או מוסד רפואי חייבים בסודיות גם לפי חוק זכויות החולה. הם רשאים למסור מידע רפואי לאחר רק בנסיבות מסוימות, לדוגמה כשהמטופל הסכים לכך או אם ועדת אתיקה קבעה, לאחר ששמעה את המטופל, שמסירת המידע חיונית להגנה על בריאות הציבור. קיימים חריגים אחרים שאינם רלבנטים לכאן.

בשורה התחתונה, ספק לדעת law.co.il אם אפשר להעביר מידע על זהותם של מטופלים ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות בלא הסכמת החולים עצמם.