פרטיות בימי קורונה - מדריך של הרשות להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

יידוע עובדים וגורמים אחרים על חשש להידבקות של עובד שעמו היו בקשר בתקופה הרלוונטית, עשוי להחשב מוצדק כל עוד נעשה בתום לב. כך קובעת הרשות להגנת הפרטיות בשאלות ותשובות שפרסמה בנוגע להגנת הפרטיות בעקבות התפשטות הקורונה. "הצורך להציל חיי אדם, וביחס לנסיבות הנוכחיות - למנוע את התפשטות נגיף הקורונה - עשויים בהחלט להצדיק נקיטת פעילויות מסוימות מצדם של גופים ציבוריים ופרטיים שיש בהן בכדי לפגוע בפרטיות", אומרת הרשות במדריך שפירסמה. "עם זאת, גם במצבי חירום, יש להקפיד לפעול בהתאם לעקרונות ההגנה על פרטיות, ועל כך שהפגיעה הנגרמת כתוצאה מהפעילות לא חורגת מהנדרש בנסיבות העניין".

אשר ליידוע עובדים על כך שעמיתם נדבק בנגיף, הרשות סבורה כי ניתן להסתמך על ההגנות שבחוק. "עם זאת, על מעסיקים להקפיד לדווח רק על המידע הרלוונטי בנסיבות העניין ולא להעביר מידע שאינו הכרחי לשם היידוע, כגון מידע אישי ופרטי אודות העובד. כך, ככל שאפשר לדווח על חשש להידבקות על יסוד הימצאות באזור ובזמן מסוימים בהם שהה העובד, תוך אי-אזכור פרטיו המזהים, על מעסיקים להקפיד שלא לדווח ולחשוף פרטים אלו", היא קובעת.

עוד שאלות שהמדריך משיב עליהן -

  • האם גופים ציבוריים יכולים להעביר ביניהם מידע לשם מתן שירותים במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הנגיף?
  • האם יש היבטי פרטיות שיש להיות מודעים אליהם במסגרת של עבודה או למידה מרחוק?
  • איך אפשר להגן על מידע אישי של עובדים/סטודנטים/תלמידים הפועלים מרחוק?
  • האם לאנשים עליהם נאסף מידע לאור התפשטות הנגיף יש זכויות מסוימות במידע זה?

במקביל לפרסום מפעילה הרשות קו חם לסיוע במתן פתרונות מהירים בתחומי פרטיות בעקבות משבר הקורונה.

עשרות רשויות פרטיות ברחבי העלם מפרסמות בשבועיים האחרונים מדריכים וגילויי דעת רבים בנושאי פרטיות/קורונה, הזמינים כאן