איטליה: הנחיות על פרטיות עובדים בקשר לקורונה

אולי יעניין אותך גם

ממשלת איטליה בשיתוף עם ועדי עובדים במדינה קבעו הנחיות חדשות בעניין התגוננות מפני נגיף הקורונה במקומות עבודה. בין היתר קובעות ההנחיות כי על מעסיקים לאזן בין השאיפה למנוע את התפשטות הנגיף במקום העבודה לבין החובה לשמור על פרטיות העובדים.

ההנחיות קובעות למשל כי מותר להתשמש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום הגוף של העובדים בכניסה למקום העבודה, אולם יש לעשות זאת בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים, ובכלל זאת יש להימנע מאחסון המידע אודות העובדים למעט במקרים בהם יש לתעד כי עובד מסוים אינו מורשה להיכנס מאחר וחום גופו גבוה מהמותר. כמו כן, חל איסור על עיבוד המידע למטרה אחרת מהמטרה לשמה נאסף ויש למסור לעובדים הודעה בדבר הבסיס החוקי לבדיקה, משך הזמן לשמירת המידע, ואמצעי ההגנה על המידע, וכן להימנע מהעברת המידע לצדדים שלישיים.

בנוסף, במידה ועובד נדרש לשהות בבידוד עקב הדבקות בנגיף או משום שנחשף לסיכון הדבקה בנגיף, יש לשמור על סודיות המידע האישי של העובד וחל איסור על עיבוד מידע אשר אינו הכרחי. למשל, אין לשאול את העובד מיהם הנדבקים אשר שהה במחיצתם או לבקש פרטים נוספים על המקומות בהם שהה. כך גם במידה והמעסיק מבקש מהעובד לחתום על הצהרה לפיה לא נחשף לאדם שנדבק בנגיף או שהה במקום בעל סיכון מוגבר להידבקות בנגיף.

עצם אימוץ ההנחיות באיטליה מהווה בסיס חוקי לעיבוד מידע אישי של עובדים בהתאם להנחיות. עם זה, איסוף ועיבוד מידע בריאותי אודות עובדים אשר חורג מהנחיות כפוף למגבלות של חוקי הפרטיות הרלוונטיים, לרבות ה- GDPR.