אירופה: לשמור על הפרטיות גם במשבר הקורונה

אולי יעניין אותך גם

חוקי הגנת המידע לא יסכלו את המאבק במגיפת הקורונה, אך בנסיבות חריגות אלה יש להבטיח את ההגנה על נושאי המידע ואת חוקיות עיבוד המידע האישי - כך מצהירה ראשת פאנל הרגולטורים האירופאים לפרטיות (ה-EDPB) בהודעה לאקונית על עיבוד מידע בקשר למגיפה.

ההצהרה מבהירה כי ה-GDPR מתווה כללים לעיבוד מידע גם בהקשר הרלוונטי למשבר הקורונה. הוא מאפשר למעסיקים ולרשויות הבריאות לעבד מידע אישי מבלי לקבל את הסכמת נושאי המידע. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי בהקשר זה הוא נחיצותו של עיבוד המידע להגנה על הציבור ובריאות הציבור, הגנה על אינטרס חיוני וציות לדרישה חוקית.

על עיבוד נתוני תקשורת, כגון נתוני מיקום, חלים כללים נוספים. הדירקטיבה האירופי מתירה לעבד נתוני תקשורת רק באופן אנונימי או בהסכמת נושא המידע. הרשויות צריכות לנסות להסתפק בעיבוד אנונימי של מידע מסוג זה (למשל, באופן אגרגטיבי שאינו משויך לאדם בודד). אולם אם יש צורך בעיבוד שאינו אנונימי, הדירקטיבה מאפשרת למדינות האיחוד לפעול באמצעות חקיקה לשעת חירום בתנאי שהצעדים שינקטו יהיו מידתיים ולא יעלו על הנדרש. במקרה כזה המדינה חייבת לדאוג גם לבלמים ואיזונים ראויים.