היועמ"ש באירופה: הסכמה לעיבוד מידע חייבת להיות מפורשת ומדעת

אולי יעניין אותך גם

עיבוד מידע המבוסס על הסכמת נושא המידע מחייב ליידע את נושא המידע על כל הנסיבות הנוגעות לעיבוד, לרבות מטרותיו, משכו, מסירת המידע לצדדים שלישיים והשלכות של סירוב לתת ההסכמה. כך מבהיר היועץ המשפטי של בית המשפט האירופי. עמדתו הוגשה במסגרת הליך אכיפה שיזמה הרשות להגנת מידע ברומניה נגד מפעילת בסלולר Orange România SA והגיע להכרעה בבית המשפט הגבוה באירופה.

הרשות הרומנית האשימה את החברה כי צילמה עותקים של תעודות הזהות של לקוחות החברה תוך הסתמכות על הסכמה משתמעת הנלמדת מכך שנושא המידע לא הביע התנגדות בכתב. על רקע זה חוות הדעת מבהירה גם כי הסכמה באמצעות מנגנון Opt-Out למי שמעוניין להתנגד לעיבוד לא מבטיחה כי נושא המידע קרא, הבין והסכים ולכן לא עומדת בדרישות ה-GDPR. בנוסף, על בעל השליטה במידע (Controller) רובץ נטל הראיה להוכחת ההסכמה.

עמדת היועמ"ש אינה מחייבת כלשעצמה את בית המשפט, שצפוי לפסוק בסכסוך במהלך השנה.