אירופה: הנחיות סותרות על עיבוד מידע ע"י מעסיקים בקשר לסיכוני קורונה בקרב עובדים

אולי יעניין אותך גם

בשבוע החולף פרסמו רשות הגנת הפרטיות באיטליה ומקבילתה בדנמרק הנחיות סותרות למעסיקים המעבדים מידע אישי על סיכוני קורונה בקרב עובדיהם. מצד אחד, רשות הגנת הפרטיות באיטליה הצהירה על מדיניות שמרנית הקוראת למעסיקים להימנע מאיסוף מידע אישי על חשיפת עובדים לסיכוני קורונה. מנגד, רשות הפרטיות בדנמרק הודיעה בהצהרתה (כאן, בדנית) כי מעסיקים רשאים, ככלל, לאסוף מעובדים באופן מידתי מידע אישי מצומצם הנוגע לסיכוני הוירוס כגון שהות העובד באיזורי סיכון בעולם, היותו של העובד בבידוד (אולם ללא תיעוד הסיבה) והיותו של העובד חולה (ללא תיעוד פרטי המחלה).

לפי הרשות הדנית, במקרים המתאימים מעסיקים גם רשאים באופן מוצדק לעבד מידע אישי על הידבקות עובדים בוירוס הקורונה, אם למשל הדבר נדרש לצורך היערכות מקום העבודה בנקיטת אמצעי זהירות נדרשים. מנגד, רשות הגנת הפרטיות באיטליה מדגישה כי ההתמודדות עם הוירוס נמצאת בידיהן של רשויות הבריאות האיטלקיות ולכן מצופה שמעסיקים לא יעבדו בעצמם מידע אישי הקשור לוירוס, לתחלואה ממנו ולסיכונים הנובעים ממנו, אלא אם הדבר נדרש לפי חוק או לפי הוראות הרשויות. עם זה, מעסיקים באיטליה רשאים לעודד את עובדיהם ליידע אותם על סיכוני בריאות ובטיחות במקום העבודה, כפי שגם נהוג בעתות שגרה.