אתר חקיקה ממשלתי חדש. יחליף את אתר קשרי ממשל

משרד המשפטים הודיע על עלייתו לאוויר של אתר החקיקה הממשלתי, המחליף את אתר "קשרי ממשל" וישמש מעתה להפצת מסמכים ממשלתיים להערות הציבור. עליית האתר החדש לאוויר היא שלב ראשון בפרויקט מקיף לדיגיטציה של הליך החקיקה הממשלתי. את הפרויקט מרכז משרד המשפטים ושותפים לו הכנסת ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

כחלק מתהליך הגברת השקיפות ויכולתם של הממשלה והציבור לקיים שיח אפקטיבי יותר על מדיניות חדשה בהתהוות, נוספו באתר מגוון יכולות חדשות, כגון פרסום סוגי מסמכים נוספים להערות הציבור (בנוסף להפצת תזכירי חוק וטיוטות חקיקת משנה, ישמש אתר החקיקה הממשלתי להפצת שני סוגי מסמכים נוספים: טיוטת מבחני תמיכה, וכן טיוטות נהלים והנחיות שיש להם השפעה רגולטורית), פרסום הערות הציבור באתר, דף ייעודי לכל מסמך המתפרסם להערות, יכולות דיוור מתקדמות, אזור אישי, ארכיון ועוד. מקור: משרד המשפטים.