הנציבות האירופאית מתווה מדיניות לבינה מלאכותית ועיבוד מידע לקבלת החלטות יעילות

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי פרסמה לאחרונה את חזונה לכונן תשתית יציבה וענפה לשימוש מוגבר בטכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתוך הבנה כי הטכנולוגיה מעוררת פוטנציאל רב במגזר העסקי והציבורי מחד, ומורכבות וסיכון גבוה לזכויות הפרט מאידך. הנציבות הדגישה כי החזון ימומש על בסיס חקיקה ברורה שתגן על היחיד הן מפני חדירה לפרטיותו והן מפני שימוש לא הוגן במידע אודותיו.

על-פי מסמך המדיניות, הנציבות תפעל לאזן בין אכיפה נוקשה של חוקיות השימוש במערכות מורכבות לבינה מלאכותית הכרוכות בסיכון גבוה, לבין אכיפה מקלה יותר ביחס למערכות בינה מלאכותית בעלות סיכון נמוך התורמות להתייעלות ושגשוג בקרב המגזר הציבורי והפרטי.

במקביל, פרסמה הנציבות "תוכנית חומש" לייעול תהליכי שימוש ועיבוד מידע במטרה לתמרץ קבלת החלטות מבוססות מידע. ביסוד התוכנית עומדת ההנחה כי החלטות מבוססות מידע הן יעילות ורווחיות יותר.

תוכנית החומש תפעל בשני מישורים: הראשון – חקיקה שתאפשר "שדה מידע פתוח" לזרימת מידע בין המגזרים השונים בתוך האיחוד האירופאי, זרימת מידע מהזירה הבינלאומית אל האיחוד בהתבסס על סטנדרטים אירופאים, אכיפה של תקנות הגנת מידע והקמת מנגנוני ניהול מידע אמינים. המישור השני יכלול חיזוק של היכולות והתשתיות האירופיות לאירוח, עיבוד ושימוש במידע תוך העצמת היכולת לשיתוף פעולה בין-מדינתי. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות האיחוד האירופי.