הכנסת דחתה את כניסתו לתוקף של חוק שירותי התשלום

אולי יעניין אותך גם

מליאת הכנסת (או, אם לדייק, 24 חברי הכנסת שנותרו בה לאחר ההצבעה על חסינותו של חה"כ חיים כץ) הצביעה אתמול פה אחד על דחיית מועד כניסתו לתוקף של חוק שירותי תשלום - בתשעה חודשים. החוק ייכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2020.

בתחילת 2019 פורסם חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שנכנס לתוקפו בתחילת 2020. בהתאם לדברי ההסבר לחקיקה זו, החוק מבקש להסדיר את תחום שירותי התשלום בישראל ובפרט פלטפורמות התשלום הדיגיטליות (אפליקציות תשלומים). הוא נועד לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ולקדם את התפתחותם, להגביר את הודאות וההגינות כלפי הצרכנים המשתמשים בהם וליצור תשתית משפטית מותאמת להתפתחות הטכנולוגית. החוק יוצר הסדרה חדשה ורחבה בתחום שירותי התשלום והוא בעל השפעה משמעותית על הגופים השונים המספקים שירותי תשלום כיום. 

במסגרת ההיערכות לקראת כניסתו לתוקף של החוק, המחליף את חוק כרטיסי חיוב מ-1986, עלה הצורך להאריך את תקופת ההיערכות הקבועה בו כדי להספיק ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך יישומו בידי הגופים המספקים שירותי תשלום (בנקים, גופי אשראי, PayPal), שטענו כי הם עדיין אינם מוכנים ליישומים הרפורמה. מקור: TheMarker (מאת חגי עמית).