נציבות ני"ע בארה"ב תקדם הקלות שיאפשרו הנפקת מטבעות וירטואליים

אולי יעניין אותך גם

יש לאפשר נמל מבטחים רגולטורי שיקל על הנפקת מטבעות וירטואלים - כך מציעה מי שמשמשת נציבה בנציבות נירות ערך בארה"ב, בנאום שנשאה מוקדם יותר השבוע. לפי הצעת הנציבה, חברות שינפיקו מטבעות וירטואלים ויעמדו במספר תנאי סף ייהנו מתקופת חסד בת שלוש שנים כדי שיוכלו להראות שהמטבע שהנפיקו לא נושא מאפיינים של נייר-ערך בהתאם למבחן שנקבע בהלכה הותיקה של בית המשפט העליון האמריקאי. לפי הלכה זו, פעילות תחשב לחוזה השקעה הכפוף לדיני ני"ע כאשר יש "השקעה של כסף במיזם משותף עם ציפייה לרווחים שנובעים ממאמציהם של אחרים".

ההצעה של הנציבה מבוססת על ההבנה המקובלת בקרב כמה מהנציבים ברשות ני"ע האמריקאית שלפיה מטבעות וירטואלים רבים בתחילת דרכם נופלים לגדרי מבחן הפסיקה על מכשיר השקעה הכפוף לרגולציה על ניירות ערך, בעוד שבהמשך חייהם המטבעות כבר מאבדים את את הסממנים שמאפיינים ני"ע. לפי הצעת הנציבה, במהלך תקופת החסד תידרש החברה המנפיקה לעמוד בהוראות קפדניות, בין היתר בתחום הגילוי הנאות לרוכשים. הצעת הנציבה עדיין טעונה אישור של מליאת הנציבות לפני שתהפוך לתקנה רשמית. מקור: קוין-דסק (מאת: ניקילש דה).