משרד הביטחון מעוניין בסמכויות איכון כדי למסור הודעות נפגעים

אולי יעניין אותך גם

משרד הביטחון פרסם להערות הציבור תיקון מוצע לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לפיו קצין מוסמך (בדרגת סא"ל ומעלה) יהיה רשאי להורות למפעיל סלולרי למסור לו את נתוני המיקום של מנוי השייך לקרובו של חייל - על מנת למסור לו הודעת נפגעים בדבר אותו חייל.

לפי דברי ההסבר של התזכיר, ההתפתחויות הטכנולוגיות ומהירות התפשטותן של שמועות ברשתות החברתיות מקשות על מימוש חובתן של רשויות הצבא להבטיח כי קרובי המשפחה יהיו הראשונים לשמוע את ההודעה על נפילתו או פציעתו הקשה של חייל ולקבלה בצורה ראויה. לשם כך, מציע התזכיר לעגן בחוק השיפוט הצבאי את סמכות מערך הנפגעים לקבל נתוני מיקום של מנוי השייך לקרוב של חייל, על מנת למסור לו הודעת נפגעים בדבר אותו חייל, ללא צו שיפוטי, אם לא ניתן לאתר את קרוב משפחתו בדרך אחרת.

התזכיר מוסיף ומפרט את התנאים להפעלת הסמכות לדרישת נתוני מיקום, שנועדו לאזן בין זכות המשפחה להיות הראשונה לשמוע את ההודעה ולקבלה בצורה ראויה לבין הזכות לפרטיות, באמצעות הכפפת הפעלת הסמכות לחובת המידתיות. התזכיר מציע כי בעת שגרה, יחוייב הקצין המוסמך לפעול לאיתור הקרוב באמצעים אחרים ולהפעיל את סמכותו כמוצא אחרון; וכן כי השימוש בסמכות ייעשה רק לאחר שנבחנו אמצעים אחרים לאיתור הקרוב, שפגיעתם פחותה. עוד מוצע כי בנסיבות ביטחוניות חריגות, שבשל התרחשותן לא ניתן לנסות לפעול באמצעים אחרים לאיתור הקרוב, ניתן יהיה להפעיל הסמכות באופן מיידי.

לעיון בתזכיר חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס'__)(סמכות איכון לצורך מסירת הודעת נפגעים), התש"ף-2020 - לחץ כאן.