נציבות האיחוד האירופי מציעה לשקול איסור זיהוי פנים במרחב הציבורי

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי פועלת לקידום גישה אחידה לפיתוח ושימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית ברחבי האיחוד כך שזו לא תפגע בפרטיות - כך עולה מטיוטת הנחיה לא רשמית של נציבות האיחוד האירופי שדלפה.

הטיוטה דנה בחשיבות ובתועלת שעתידות לצמוח מפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית. בה בעת, הטיוטה עומדת על כך כי הטכנולוגיות עלולות גם לעורר קונפליקטים וסיכונים בשל קבלת החלטות באמצעים אוטומטיים ובשל ניטור ההתנהגות של יחידים, פעמים רבות ללא ידיעתם. הטיוטה מצביעה על סיכונים כגון פגיעה בזכויות אדם בסיסיות כדוגמת איסור הפליה ופרטיות, וכן על סיכונים מוחשיים יותר כדוגמת פגיעה בגוף וסיכון חיי אדם, למשל במקרה של שימוש במכוניות אוטונומיות. הנציבות מצביעה על כך כי מנגנוני האכיפה הקיימים עלולים להיות בלתי אפקטיביים בכל הנוגע לפיקוח על השימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית וכי יחידים יתקשו לדרוש את זכויותיהם בפני הערכאות הרלוונטיות. 

הטיוטה קוראת לקידום מערכת כללים אחידה שתאזן בין התועלת שצומחות מהטכנולוגיות לבין הגנה על יחידים באירופה מפני הסיכונים הצפונים בשימוש בטכנולוגיות. הטיוטה מציעה כי מערכת הכללים האחידים תאסור שימוש בטכנולוגיה זו בשטחים ציבוריים, הן על ידי גופים פרטיים והן על-ידי ציבוריים, לתקופה מוגבלת של 3-5 שנים. תקופה זו תאפשר להכיר את הטכנולוגיה לעומק ולנהל את הסיכונים הצפונים בה בצורה מיטבית. עם זאת, הטיוטה מכירה בכך כי לאיסור על שימוש בטכנולוגיית זיהוי הפנים עלולות להיות השלכות רחבות היקף על פיתוחים עתידיים ולכן ממליצה בשלב זה להתחיל מיישום הוראות ה- GDPR החלות על איסוף ועיבוד מידע באמצעות טכנולוגיה זו.  הטיוטה הרשמית עתידה להתפרסם להערות הציבור במהלך חודש פברואר 2020.