בימ"ש בארה"ב: איחור ברישום זכויות יוצרים מגביל את הפיצויים על הפרות ברשת

אולי יעניין אותך גם

מי שלא הקדים לרשום מבעוד מועד את זכויותיו במשרד זכויות היוצרים האמריקאי לא זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק והוצאות שכר טרחה על הפרת יצירותיו באינטרנט - כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בדרום ארה"ב (Court of Appeals for the Fifth Circuit). פסק הדין ניתן בסכסוך בין ספק שירותי אימות רישיונות רפואה, שטען לזכויות יוצרים על טופסי הרישוי שלו, לבין בית חולים מקומי בניו אורלינס, שהמשיך להעמיד את טופסי הרישוי לרשות רופאיו דרך הרשת, גם לאחר שתם הסכם השירותים בין הצדדים.

ספק השירותים רשם את הטפסים במרשם זכויות היוצרים האמריקאי בחלוף שנה מסיום מערכת היחסים בין הצדדים, במהלכה המשיך בית החולים להשתמש בטפסים. בחלוף שנים נוספות, במהלכן המשיך בית החולים להשתמש בטפסים תוך שהוא כופר בטענת הספק כי הטפסים מוגנים בזכויות יוצרים, הגיש הספק תביעה נגד בית החולים על הפרת זכויותיו.

הספק דרש פיצויים ללא הוכחת נזק, שבהתאם לחוק זכויות היוצרים האמריקאי עומדים רק לרשות מי שהקדים לרשום את זכויותיו לפני מעשי ההפרה. הספק טען כי מעשי ההפרה שינו את צורתם - תחילה, טרם רישום הזכויות ע"י הספק, הפיץ בית החולים את הטפסים למי שברשותו שם משתמש וסיסמה לפורטל ייעודי, ולאחר מספר שנים, בהן כבר היו הזכויות רשומות, העמיד בית החולים את הטפסים באופן פתוח ברשת. משכך טען הספק כי יש לראות בצורת ההפרה השניה כ"הפרה אחרת" שנעשתה לאחר רישום הזכויות והיא מזכה בפיצויים ללא הוכחת נזק ובשכר טרחת עורכי הדין. הערכאה הדיונית קיבלה את טענת הספק כי הטפסים מוגנים בזכויות יוצרים ואת טענת ההפרה. לזכות הספק נפסקו 5,000 דולר פיצויים ללא הוכחת נזק בנוסף לתשלום שכר טרחת עורכי דינו.

בית החולים ערער על ההחלטה ובפסק דין שניתן החודש אישר בית המשפט לערעורים כי הטפסים זכאים להגנת זכויות יוצרים וכי השימוש הלא מורשה בהם עולה כדי הפרה. עוד קבע בית המשפט כי הפרה שמתחילה לפני רישום זכויות היוצרים ונמשכת גם לאחר רישום הזכויות, לא מקימה זכאות לפיצויים ללא הוכחת נזק, בין אם טיבה של ההפרה הנמשכת זהה בשני פרקי הזמן ובין אם אופי ההפרה משתנה. הטעם לכך נעוץ בכוונת הקונגרס לעודד רישום מוקדם של זכויות יוצרים ובלשון החוק המזכה בפיצויים ללא הוכחת נזק לכל ההפרות של יצירה נתונה. לפי בית המשפט, הגשמה מיטבית של כוונת המחוקק תיעשה בשלילה רחבה של פיצויים ללא הוכחת נזק ליצירות שלא נרשמו מבעוד מועד - דבר שיתמרץ את בעלי הזכויות לרשום את זכויותיהם מבעוד מועד כדי להינות מפיצויים ללא הוכחת נזק ומהחזר שכר טרחת עורכי דין.