יו"ר לשכת עוה"ד יפצה עו"ד ב-1,000 ש"ח עבור הודעות תעמולה מטרידות

אולי יעניין אותך גם

יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד אבי חימי, ישלם פיצוי בסך 1,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 250 ש"ח לעו"ד שמואל דהרי, עבור 2 הודעות תעמולת בחירות ששלח לו במהלך הבחירות האחרונות ללשכת עורכי הדין.

התביעה עסקה בארבע הודעות תעמולה שנשלחו לעו"ד דהרי במהלך הבחירות האחרונות ללשכת עורכי הדין. דהרי טען כי משלוח ההודעות, שנועדו לקדם את בחירתו של עו"ד חימי, פגע בפרטיותו וכן מהווה הפרה של "חוק הספאם" [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982].

הרשם מוהנד חליאלה עסק בקצרה בפסיקתו במחלוקת בין הצדדים בנוגע לחוק הספאם. חוק התקשורת מגדיר "דבר פרסומת" ככולל גם "מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה". המונח "תעמולה" מוגדר כ"הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות".

עו"ד חימי טען כי תעמולת הבחירות של הלשכה נכנס לגדר החריג בהגדרה (מסר פוליטי), בעו"ד עו"ד דהרי טען כי במדינה גופים רבים המקיימים בחירות וכי לא יעלה על הדעת שהמחוקק התכוון לאפשר הטרדת אזרחים באופן כה נרחב. ביהמ"ש קבע כי יש טעם בטענתו של עו"ד דהרי וכי זו שאלה נכבדה היא האם החריג כולל גם בחירות לגוף שאין לו נגיעה כלשהי לפוליטיקה (כגון ועד שכונתי), שכן לשכת עורכי הדין אינה כזאת בהינתן אופן התנהלותה, סמכויותיה ותחומי עיסוקה.

ביהמ"ש התמקד בעוולת הפגיעה בפרטיות, שכן עו"ד דהרי ביסס את תביעתו על פגיעה בפרטיות כסעד ראשון, כאשר פגיעה בפרטיות נחשבת גם "הטרדה אחרת" לפי סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות. ביהמ"ש קבע כי משלוח ההודעות מושא התביעה בנסיבות ובתדירות בהן נשלחו מהווה פגיעה בפרטיות בדמות של הטרדה, המצדיקה פסיקת פיצוי.

הצדדים גם נחלקו באשר למספר ההודעות ששלח עו"ד חימי, שאישר כי שלח שתיים מההודעות, אך טען בתוקף שלא שלח את השתיים הנוספות, למרות ששמו מופיע בהן והן כוללות קישור לעמוד הפייסבוק שלו. הרשם חליאלה ציין כי העובדה כי הודעה נחזית כהודעה שנשלחה על-ידי פלוני מהווה ראיה כי פלוני שלח אותה, אך אינה מטה את מאזן ההסתברויות כשלעצמה. לדבריו, תוכן ההודעות שבמחלוקת הוא גס, פוגעני ומתנשא. אין בו כדי לקדם את בחירתו של חימי, אלא לפגוע בסיכוייו להיבחר. במצב זה, מסתבר יותר כי ההודעות נשלחו על-ידי צד שלישי שזהותו אינה ידועה.

לבסוף, כאמור, קבע ביהמ"ש כי פיצוי בסך 500 ש"ח להודעה הוא מידתי וראוי בנסיבות המקרה, בין היתר לאור הליכים קודמים בין הצדדים, ולפיכך ישלם עו"ד חימי לעו"ד דהרי פיצוי בסך 1,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 250 ש"ח [ת"ק 43822-08-19 דהרי נ' חימי (ניתן ביום 9.1.2020)].