הודו: ניתוק קשמיר מהאינטרנט לא חוקתי

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון בניו דלהי קבע שניתוק רשת האינטרנט במחוז קשמיר הוא בלתי חוקתי. הפסיקה מצאה שהגישה לאינטרנט מוגנת כחלק מהזכות החוקתית לביטוי וכי ניתוק הגישה לרשת אפשרי רק במצבי חירום, לזמן קצוב, באופן פומבי וכפוף לביקורת שיפוטית.

ניתוק האינטרנט בחבל קשמיר נמשך זה 150 ימים ונחשב הארוך ביותר אי פעם במדינה דמוקרטית. מקומיים מספרים כי הנתק פגם קשות בשגרת החיים ומומחים מעריכים את היקף הנזק הכלכלי שגרם בכ-1.3 מיליארד דולר. מבתי החולים במחוז דווח על חוסר בתרופות מצילות חיים.

המדינה טענה שחוק סדר הדין הפלילי (מצב-חירום) מאפשר לממשלה להפעיל הסדרים ייחודיים, לעיתים תוך פגיעה בחירויות יסוד דמוקרטיות וכי מאחר ומדובר במלחמה בטרור, עקרון המידתיות איננו חל. בית המשפט דחה את הטענה. הוא קבע באופן תקדימי כי עקרון המידתיות חל גם במסגרת המלחמה בטרור, וכי במקרה הנידון, הן מבחינת משך הזמן והן מבחינת המרחב הגאוגרפי, הנתק חורג מעקרון זה. בנוסף, בית המשפט קבע כי המדינה לא מלאה את חובתה לפרסם את ההסדר הייחודי שקבעה ולהעמידו לביקורת ציבורית. מכל הסיבות הללו נקבע שניתוק רשת האינטרנט במחוז קשמיר הוא בלתי חוקתי. 

מקורות: MEDIANAMA (מאת (Gautam Bhatia;The Wall Street Journal (מאת Vibhuti Agarwal); India Today