כתבי אישום בכפוף לשימוע בשל שימוש אסור במאגרי מידע על-ידי רמי לוי תקשורת

אולי יעניין אותך גם

פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לחברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ, כמו גם לבעלי תפקידים בחברה ובחברת-האם, על כוונתה להגיש נגדם כתב אישום (בכפוף לשימוע), על עבירות של פגיעה בפרטיות ושימוש במאגרי מידע בניגוד לדין. בהתאם להודעת הפרקליטות, בשנת 2011 קיבלה חברת התקשורת של רמי לוי רישיון לאספקת שירותים סלולריים באמצעות התשתית של חברת פלאפון. במסגרת זו, בין היתר התאפשרה לחברה גישה למערכות הפעלה שונות של פלאפון ובכלל זה למערכת המאפשרת להפיק פלטי שיחות ואיכונים, המתעדת נתוני תקשורת. הגישה למאגר מידע זה ניתנה לצורך מניעת הונאות בלבד.

לפי החשד, בפרק זמן של כחמש שנים בוצעו באמצעות המערכת מאות בדיקות, תוך שימוש לרעה בה, על-מנת להתחקות, לבלוש ולחקור על אודות אנשים שונים, עובדי החברה ואחרים, ללא הסכמתם. הבדיקות נעשו לצרכים שונים, אישיים ועסקיים, בהזדמנויות רבות. הפרקליטות טענה בכתב החשדות כי הבדיקות הרבות נערכו שלא למטרה לשמה הוקם המאגר ושבגינה נמסר המידע ומבלי שהתקבלה הסכמתם של הנבדקים, תוך הפרת חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם ובאופן המהווה בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, ובניגוד להוראות הדין בדבר שימוש במאגר מידע. גם רמי לוי עצמו נחקר בפרשה, אך בשלב זה לא זומן לשימוע. מקור: כלכליסט (מאת עמית קורץ).