ארה"ב: הדמוקרטים פרסמו את הצעתם לחוק פרטיות פדרלי מקיף

אולי יעניין אותך גם

בעקבות הצהרת העקרונות שפרסמו סנטורים דמוקרטים לפני כמה שבועות בעניין חוק פרטיות פדרלי מקיף, יוזמי ההצעה הניחו לפני ימים אחדים על שולחן הסנאט את הנוסח של הצעת החוק - Consumer Online Privacy Rights Bill. הצעת החוק, שנועדה לחול על פעילות מידע בסביבת המקוונת, כוללת איסור כללי על חדירה בלתי סבירה לפרטיות וחובה כללית על ארגונים לפעול בשקיפות ליידע נושאי מידע מה נאסף עליהם ולאיזה מטרות. לפי הצעת החוק, לנושאי המידע תנתן שליטה רבה יותר לאפשר או לאסור על שיתוף המידע עליהם עם צדדים שלישיים שאינם נותני שירותים לארגון שאסף את המידע. ההצעה גם מאמצת את עקרונות ה-GDPR בדבר זכות נושאי המידע להורות על מחיקת המידע עליהם ועל ניוד שלו לספק אחר.

אבטחת מידע זוכה גם היא להתייחסות בהצעת החוק, שלפיה ארגונים יהיו מחויבים לנקוט אמצעים להגנה על המידע מפני שימושים לא מורשים, פריצות וזליגות וכן חובה כללית ליישם את עיקרון מזעור המידע. בנוסף, ארגונים שנשענים על אלגוריתמים ממוחשבים לקבלת החלטות בתחומים בעלי השפעה על זכויות נושאי המידע נדרשים לערוך תסקיר השפעה על הפרטיות בנוגע לאלגוריתמיקה שיבחן האם האלגוריתם גורם להפליה פסולה על בסיס גזע, מין, מוצא אתני, דת וכו'. הצעת החוק קובעת ששימוש מפלה במידע שנאסף - אסור.