משרד הבריאות מבקש את עמדת הציבור בעניין שיבוטי אדם

הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם של משרד הבריאות מבקשת את עמדת הציבור בנושא חוק איסור התערבות גנטית, שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה. 

סעיף 3 לחוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) תשנ"ט – 1999 אוסר על שיבוט אדם, קרי יצירה של עובר אדם הזהה מבחינה גנטית לאדם או עובר אחר, או החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה. כמו כן, הסעיף אוסר שימוש בתאי רבייה שעברו שינוי גנטי מכוון במטרה לגרום ליצירת אדם.

בהודעתו, משרד הבריאות קרא לציבור להביע דעתו בשאלות הבאות - 

  • האם יש מקום להאריך את תוקפו של החוק האוסר על שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה?
  • ככל שכן - מהו משך התקופה המומלץ להארכה שכזאת?
  • האם יש מקום לשינוי הגדרות החוק כך שטכנולוגיות רפואיות מסוימות לא יכללו בגדרו?

לקריאת החוק לחצו כאן. להודעת משרד הבריאות לחצו כאן.