אירופה: טיוטת הנחיה חדשה על שימוש במצלמות מעקב

אולי יעניין אותך גם

פאנל הרגולטורים האירופאים לפרטיות פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיה חדשה בעניין עיבוד מידע אישי באמצעות מצלמות מעקב. ההנחיה מבהירה כי תקנות ה-GDPR חלות רק על מלצמות אבטחה שמעבדות מידע היכול לזהות אדם. לדוגמה, התקנות לא יחולו על מצלמות רוורס ברכבים, כל עוד אלה לא מתוכנתות לאסוף מידע הקשור לאנשים (כמו מספרי לוחיות רישוי).

בראש ובראשונה מורה הטיוטה כי כל עוד קיים אמצעי אחר להשגת המטרה שלשמה נעשה שימוש בצלמות מעקב, יש לעשות שימוש באותו אמצעי אחר ולא במצלמות מעקב, וזאת בשל הפגיעה בפרטיות הכרוכה בהן. טיוטת ההנחיה מכירה בשלושה בסיסים חוקיים (עילות) לפי סעיף 6(1) ל-GDPR המאפשרים שימוש חוקי במידע שמעובד ממצלמות מעקב:

  • אינטרס לגיטימי בהתאם לסעיף 6(1)(f) ל-GDPR, לדוגמה כאשר בעלת חנות מעוניינת להתקין מצלמות והיא מסוגלת להראות כי החנות נמצאת באיזור בעל סיכון גבוה לוונדליזם.
  • אינטרס ציבורי לשימוש במצלמות בהתאם לסעיף 6(1)(e) ל-GDPR - לדוגמה שמירה על ביטחון העובדים במקום העבודה.
  • הסכמת נושאי המידע לשימוש במצלמות המעקב בהתאם לסעיף 6(1)(a) ל-GDPR, שאפשרית במקרים חריגים בלבד בשל הקושי בקבלת הסכמה מפורשת, חופשית, ספיציפת ומדעת כדרישת ה-GDPR.

הטיוטה גם עוסקת בנושאים נוספים אלה:

  • העברה של מידע שנאסף באמצעות מצלמות מעקב לצדדים שלישיים ותחולת ה-GDPR על ההעברה. לדוגמה, העברה למשטרה של קטע וידאו שצולם ממלצמות אבטחה לשם בירור חשד לעבירה, מסתמך על בסיס חוקי ולכן תואם לדרישות ה-GDPR.
  • שימוש בטכנולוגיות לזיהוי פנים או מידע ביומטרי אחר בהקשר של מלצמות מעקב, על ידי גופים פרטיים, לצורכי שיווק, ניתוחים סטטיסטיים ואף ביטחון. שימוש כזה מחייב ברוב המקרים הסכמה מפורשת של נושאי המידע. במקרים בהם נדרשת הסכמה של נושאי המידע, לדוגמה בכניסה לבניין שבקרת הכניסה אליו נעשית באמצעות זיהוי פנים או טביעת אצבע, סירוב של נושא המידע לספק את המידע הביומטרי לא יכול לשמש סיבה למניעת כניסתו לבניין. במקרים כאלה, בעל השליטה במידע חייב להציע אלטרנטיבה אחרת לנושאי המידע לצורך כניסה בלא שיעובד עליהם מידע ביומטרי.

  • הזכויות המוקנות לנושאי מידע בקשר למידע שנאסף אודותם באמצעות מצלמות, למשל זכות העיון והמחיקה.

הטיוטה גם מנחה כי באיזורים ציבוריים בהם נעשה שימוש במצלמות מעקב יש להציב שלט שמיידע על כך את העוברים והשבים. לחילופין, ניתן ליידע בדרך אחרת: במקרה של הצבת מצלמות בחנות, הצבת שלט מידע בעמדת הקופה עונה על דרישות הטיוטה.