ארה"ב: האם אמזון אחראית לנזקי שריפה שפרצה ממוצר פגום שמכרה באתר?

אולי יעניין אותך גם

אמזון עלולה לשאת באחריות על נזקי שריפה שפרצה ממצבר הובר-בורד שנמכר באתר שלה, דווקא משום שטרחה להזהיר את הרוכשים מפני הסכנה - כך קבע בית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב. התביעה עסקה במשפחה מטנסי שביתה נשרף כליל מדליקה שפרצה בשל פגמים בסוללות מכשיר הובר-בורד שנרכש באמצעות אתר הסחר המקוון של אמזון. אמזון עצמה אינה המוכרת של המוצר, אלא קמעונאי שמציע את מוצריו באמצעות פלטפורמת אמזון.

במהלך שנת 2015 אמזון החלה להיוודע לשורה של תקלות חמורות במוצרי הובר-בורד. החברה חקרה את הנושא והגיעה לממצאים על סיכוני בטיחות חמורים, לרבות סכנת דליקה. החברה החליטה לשגר לרוכשים הודעת דואר אלקטרוני שמבשרת בשפה רפה על "עדכון חשוב בנושא בטיחות המוצר בקשר לרכישתך באמזון", בלי לבשר על הממצאים החמורים של חקירתה ועל סכנת הדליקה.

התובעים, שביתם נשרף כליל והם עצמם נפצעו בשריפה, תבעו את אמזון. בית המשפט הפדרלי המחוזי דחה את התביעה לאחר שמצא כי אמזון לא נושאת באחריות חוקית לנזקים, היות שהיא לא עונה להגדרת "מוכר" בחוק האחריות למוצרים פגומים במדינת טנסי. בית המשפט לערעורים אימץ את הקביעה הזו מאחר ואמזון לא מקיימת את דרישת ה"שליטה במוצר" המתחייבת כדי להכיר בה כ"מוכר" האחראי על פגמים במוצר. כך למשל, אמזון לא החזיקה את המוצר במחסניה - הוא נשלח לרוכשים ישירות ממחסני הקמעונאי, אמזון לא קבעה את מחירו ולא היתה מעורבת בהחלטה למכור אותו באתר.

עם זה, בית המשפט לערעורים קבע כי אמזון עלולה לשאת באחריות מאחר ונטלה על עצמה באופן וולונטרי להזהיר את הרוכשים, אף שלא היתה לה חובה חוקית לעשות זאת. משנטלה על עצמה להזהיר, דיני הנזיקין המדינתיים בטנסי מחייבים אותה לפעול בשקידה סבירה ולא להתרשל במעשה האזהרה. בית המשפט הפדרלי לערעורים החזיר את הדיון לערכאה הדיונית שתכריע האם נוסח האזהרה ששלחה אמזון היה לקוי כדי התרשלות, למשל משום שלא הזהיר מפני סכנת הדליקה.