אוסטריה: ייחוס דעה פוליטית על-פי מידע סטטיסטי - הפרת GDPR

אולי יעניין אותך גם

שימוש באמצעים סטטיסטיים לעיבוד מידע אישי המאפשרים לייחס לאנשים העדפות למפלגה פוליטית, יחשב עיבוד דעות פוליטיות באופן המפר את התקנות האירופיות להגנת מידע (GDPR). כך קבעה לאחרונה רשות הגנת המידע האוסטרית. 

חקירת הרגולטור העלתה כי רשות הדואר האוסטרית עוסקת לא רק במשלוח דואר אלא מספקת שירותים נוספים ובכללם מכירת מידע ורשימות של כתובות אנשים לשימוש של קמפיינים שונים. רשות הדואר עושה שימוש במודל חישובי סטטיסטי המבוסס על סקרים, תוצאות עבר של בחירות לפי אזור בחירה וניתוח נתונים נוספים המאפשר לה לייחס זיקה פוליטית ל-2.2 מיליון אנשים, מידע אותו היא נהגה למכור למפלגות השונות לטובת קמפיין פוליטי ממוקד.

מידע על דעה פוליטית נחשב למידע מקטגוריה מיוחדת בסעיף 9 לתקנות האירופיות, שעיבודו נאסר אלא אם מתקיים אחד מהתנאים המפורטים בסעיף, לדוגמה, הסכמה מפורשת של נושא המידע. אחת המשמעויות להחלטה של הרגולטור במקרה זה היא שאוסף מידע שניתן ללמוד ממנו על דעה פוליטית של אדם גם אם המידע כשלעצמו איננו בבחינת דעה פוליטית, יחשב למידע מקטגוריה מיוחדת שנאסר עיבודו. 

הרגולטור אסר באופן מידי על המשך העיבוד, הורה על מחיקת המידע והנחה את רשות הדואר לבצע מחדש תסקיר השפעה על פרטיות על מנת לתקן את תיעוד פעילות העיבוד שלה. החלטת הרגולטור צפויה להיבחן בפני בית המשפט הפדראלי.