Redis משיקה רישיון קוד פתוח (אך לא חופשי) חדש

חברת Redis Labs - אחת המובילות בתחום ניהול מסדי הנתונים - מחליפה את רישיון התוכנה שעל פיו היא מציעה חלקים מהמוצר שלה, שכעת יוצעו תחת רישיון חדש שהיא משיקה: Redis Source Available License. המהלך - שהתפרסם בבלוג של החברה - נועד להתמודד עם מה שהחברה רואה כמסחור לא הוגן של הטכנולוגיה שלה - כאשר ספקי שירותים בענן נוטלים את התוכנה החופשית של Redis, מתקינים אותה על גבי שרתי ענן ומציעים בדרך זו את המוצר שלה כשירות בתשלום, וכל זאת בלי לתרום קוד פתוח חזרה לקהילה.

בעבר, חלקים מהמוצר של החברה הופצו תחת רישיון Affero General Public License - AGPL. הרישיון מאפשר להפעיל את התוכנה כשירות ענן בלא חובה לתרום פיתוחי קוד חזרה לקהילה, כל עוד לא נערכים שינויי קוד במוצר החברה. לפני כחצי שנה, העבירה Redis את חלקי המוצר שעד אז היו תחת AGPL, אל רישיון Apache שאליו הוסיפה החברה הוראת Commons האוסרת להשתמש במוצר כדי להציע כל שירות ש"ברובו" מבוסס על התוכנה של Redis. כעת, הודתה החברה באופן גלוי כי המהלך שנקטה הוביל לבלבול ואי הבנה. לדבריה, בעקבות הפקת לקחים שערכה, היא השיקה בימים האחרונים את הרישיון החדש שלה.

הרישיון החדש כולל איסור מפורש להשתמש ברכיבים שעליו הוא חל בכל תוכנה, מוצר או שירות שהם אחד או יותר מאלה:

  1. מסד נתונים
  2. מנוע מטמון (Caching Engine)
  3. מנוע עיבוד בזרם (Stream Processing Engine)
  4. מנוע חיפוש
  5. מנוע אינדוקס
  6. מנוע למידת מכונה, מנוע למידת עומק או מנוע בינה מלאכותית
  7. מוצר המנגיש או חושף את ממשק המתכנתים של רכיבים שונים של Redis

לעומת זאת, החברה מבטיחה כי ליבת המוצר, שמופצת תחת הרישיון החופשי BSD, תמשיך להיות תחת רישיון זה, וכי המעבר לרישיון המגביל של Redis יחול רק על חלקים מסוימים במוצר. law.co.il מעיר כי הגם שמדובר ברישיון לתוכנה שהקוד שלה פתוח וגלוי, האיסורים ברישיון על שימושים מסוימים בתוכנה מוציאים את הרישיון החדש של Redis מגדר רשיונות "תוכנה חופשית", שכן אלה בהגדרה נדרשים להעניק למשתמש חירות מלאה לנצל את התוכנה לכל מטרה או צורך.