קליפורניה: מומחים קוראים לתיקון חוק הפרטיות החדש

אולי יעניין אותך גם

עשרות מומחי פרטיות מהאקדמיה ומהמגזר הפרטי בקליפורניה פנו למחוקקי המדינה במכתב הדורש לתקן את חוק הפרטיות המדינתי החדש שנחקק בחופזה לפני כחצי שנה. מומחי הפרטיות מונים שורה של ליקויים בחוק החדש:

  • החקיקה נעשתה בלא דיון ציבורי מספק ובלא שנשמעה עמדתם של חברות, עסקים וארגונים שעליהם החוק החדש יטיל חובות ניכרות.
  • החקיקה מטילה נטל כבד גם על עסקים קטנים, למרות שהוראותיה מנסות - בלא הצלחה לדעת חותמי המכתב - להחריג עסקים קטנים מהנטל הכבד של דרישות החוק.
  • הוראות החקיקה לא תואמות לדרישות ה-GDPR (תקנות הגנת המידע האירופאיות). חותמי המכתב טוענים כי לאחר שעסקים רבים מקליפורניה הקדישו משאבים ניכרים להיערכות ל-GDPR, הם ייאלצו להקדיש משאבים רבים נוספים להיערכות לחוק הפרטיות החדש בקליפורניה שמציב דרישות נוספות ושונות מ-GDPR.
  • הוראות מסוימות בחוק דווקא מכרסמות לדעת המומחים בפרטיות הצרכנים. למשל, כדי לצאת ידי החובה לאפשר לצרכנים לממש את זכותם לעיין במידע ולמוחקו, עסקים יידרשו להחזיק את המידע באופן המאפשר לזהות את האדם שאליו הוא שייך (לצורך אימות זהות הגורם המבקש לעיין במידע או למחוק אותו), גם אם לכתחילה לא התכוונו העסקים להחזיק את המידע באופן מזהה. עסקים יחזיקו אפוא מידע אישי עודף רק לצורך הציות לחוק החדש.
  • ההגדרות שעליהן נשענות הוראות החקיקה החדשה נרחבות יתר על המידה. למשל, חותמי המכתב סבורים כי הגדרת "מידע אישי" בחקיקה משתרעת על מידע ש אף צרכן לא היה מחשיב כמידע מזהה עליו.
  • החוק מתיימר לחול באופן חוץ-טריטוריאלי המעורר שאלות חוקתיות. לדוגמה, החוק מתיימר לחול על חברה ללא זיקה לקליפורניה מלבד היותה באשכול חברות עם חברה שבסיסה בקליפורניה.

חותמי המכתב מפצירים אפוא במחוקקים לרפא את הליקויים שנפלו בחוק החדש ומציעים את עזרתם לשם כך. לעת עתה, החוק צפוי להכנס לתוקף ב-2020.