אירופה הכריזה על יפן כנאותה לצורך העברת מידע אישי

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי הכריזה היום באופן רשמי על ההכרה ביפן כמדינה שדיניה מספקים רמה נאותה של הגנת מידע, דבר המאפשר להעביר ליפן בחופשיות מידע אישי שמקורו במדינות האיחוד האירופי, בהתאם לתקנות האירופאיות להגנת מידע שככלל מגבילות העברת מידע כזו. ההכרזה באה כחצי שנה לאחר שיפן ואירופה הגיעו להסכמות בנושא. בכך מצטרפת יפן ל-12 מדינות אחרות - בהן קנדה, ניו-זילנד, ארה"ב (בנוגע לארונים המוסמכים ל-Privacy Shield) וישראל - שהוכרו במרוצת השנים על-ידי הנציבות האירופית.

לצורך ההכרה האירופאית, יישמה יפן כמה מנגנונים שדרשה הנציבות האירופית, בהם:

  • הנהגת כללים משלימים ביפן שנועדו לגשר על הפער בין הדינים המקומיים ביפן על הגנת מידע לבין רמת ההגנה הנדרשת בדין האירופי. אלה כוללים הוראות על עיבוד מידע אישי רגיש, הענקת זכויות לנושאי המידע והעברות מידע מיפן למדינות חוץ אחרות.
  • ערובות יפניות על עיבוד מידע אישי לצורכי אכיפה פלילית ובטחון לאומי ביפן, שנועדו להבטיח כי עיבוד כזה ייעשה באופן מידתי ובכפוף למנגנוני פיקוח בלתי תלויים.
  • מנגנון לטיפול בתלונות של נושאי מידע אירופאים על שימוש במידע עליהם בידי רשויות ציבור ביפן.

בעוד כשנתיים תערך בחינה תקופתית ראשונה על אופן ישום ההכרה וההתחייבויות היפניות, בדומה לבחינה התקופתית המבוצעת עם יתר המדינות המוכרות באופן דומה על-ידי הנציבות. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות האיחוד האירופי.

law.co.il מעיר כי המנגנונים הנוספים שדרשה הנציבות האירופאית מיפן יכולים להעיד על הדרישות שאירופה עשויה להציב בפני ישראל לצורך המשך ההכרה האירופאית בישראל כמדינה נאותה להעברת מידע - הכרה שנמצאת כעת תחת בחינה תקופתית של האיחוד האירופי.