ישראל: כללים חדשים לתעודות עתונאי יקלו על עולם הדיגיטל?

לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) פרסמה טיוטה של כללים מעודכנים לעניין מתן תעודות עתונאים, היכולים להקל על מתן תעודות למיזמים דיגיטליים ואפשר שגם לבלוגרים ועתונאי רשת. הכללים עומדים לעיון והערות הציבור עד ליום 21.1.2019. הכללים הישנים, הכללים המוצעים ומסמכים נלווים נגישים כאן.

הכללים המתוקנים מבוססים – במידה חלקית – על המלצות ועדה בראשות פרופ' מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, שבחנה את התאמת הכללים בנוסחם הקודם לסביבה דיגיטלית. בוועדה היו חברות פרופ' קרין נהון (המרכז הבינתחומי, ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי), גב' שירה מרגלית (יו"ר אתר סלונה), גב' כרמית ויץ-ספיר (עיתונאית במעריב), ועו"ד משה כהן, דובר משרד המשפטים.

ועדת בירנהק ביקשה להתאים את הכללים הקיימים לשינויים טכנולוגיים, חברתיים וכלכליים ולשם כך הציעה שני אפיקים לקבלת התעודה:

  • אפיק מוסדי – פה, השינויים שהוצעו מסירים הגבלה לסוגי מדיום מסוימים, כך שגם מיזם דיגיטלי יוכל לבוא בשערי האפיק הזה. הכללים מציעים לבטל תנאים להקצאת תעודת עתונאי של לשכת העתונות הממשלתית, כמו תחלופת ידיעות ותפוצה, שמאפייניהם הדיגיטליים שונים מאשר המקבילה האנלוגית. בעיקר, הוסף שיקול דעת ללע"מ בנושא, תוך הבנייתו על ידי רשימה מדגימה של שיקולים. בנוסח שפרסמה להערות הציבור, לע"מ קיבלה את עיקר ההמלצות האלה.
  • אפיק אישי – בנוסח שפרסמה להערות הציבור, לע"מ מציעה להוסיף אפיק של "עובד באמצעי תקשורת במשרה חלקית". בכך, קיבלה רק חלק מהמלצות ועדת בירנהק. נראה, שלפי הנוסח שמוצע על ידי לע"מ, עיתונאי שמקים מיזם עיתונאי דיגיטלי עצמאי שיוכל לעמוד בתנאים של "אמצעי תקשורת מקוון" – יוכל לקבל תעודה, כעובד של המיזם שלו עצמו, וגם אם העסקתו העצמית שם חלקית. עם זה, לא התקבלה ההצעה הרחבה יותר, שהייתה יכולה להקל על גמלאים ועיתונאים שהיו בשבתון, חל"ת וכו', לתקופה של מעל לשנה.