הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטת הנחיה על היבטי שימוש ברחפנים

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה לאחרונה טיוטת הנחייה המתייחסת להיבטי פרטיות בשימוש ברחפנים. הטיוטה, שפורסמה לקבלת הערות הציבור עד לחודש פברואר 2019, מבהירה את עמדתה הפרשנית של הרשות לאופן שבו יש להתאים את יישום דיני הגנת המידע לעידן שבו מתאפשר ניטור מקיף וחודרני גם מן האוויר. ההנחיה אינה חלה במישרין על רחפנים האוספים מידע "לשימוש אישי שאינו למטרות עסק" אולם עקרונותיה עשויים לשמש דוגמה והמלצה להתנהלות ראויה גם לשימושים אישיים.

ההחלטה קובעת עקרונות ומרחיבה בנושאים כגון אופן קבלת ההחלטה ותנאים מוקדמים לשימוש ברחפן, מידתיות בהפעלת הרחפנים לשם איסוף מידע אישי ועיבודו (את הרחפן יש להפעיל באופן מידתי אשר יצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף בהתאם למטרה הספציפית של השימוש), עיצוב לפרטיות (כגון טשטוש אוטומטי, הגבלת הצילום מגובה מסוים ועוד), שקיפות ויידוע הציבור בעת שימוש ברחפן (כגון, פרסום באינטרנט של האזורים הגיאוגרפיים המכוסים במצלמות הרחפן) ואבטחת מידע. 

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד אלון בכר, מסר כי "בשנים האחרונות רחפנים הפכו למוצר נפוץ בקרב ארגונים, חברות ועסקים ונעשה בהם שימוש למטרות מגוונות. ... טיוטת ההנחיה שפרסמנו נועדה להבטיח כי הזכות לפרטיות תהווה חלק בלתי נפרד ממכלול השיקולים בעת הפעלת רחפנים ותילקח בחשבון גם בעת שימוש ואיסוף של מידע אישי באמצעותם. למרות שההנחיה אינה חלה במישרין על רחפנים האוספים מידע "לשימוש אישי שאינו למטרות עסק", עקרונותיה עשויים לשמש דוגמה והמלצה להתנהלות ראויה גם בשימושים אישיים. חשוב שנזכור כי הגם שברחפנים גלומים יתרונות רבים, השימוש בהם חייב להיעשות תוך הבטחת השמירה על פרטיות הציבור". מקור: משרד המשפטים. לעיון בטיוטת ההנחיה, לחץ כאן.