צוות בין-רגולטורי יגבש הסדרה למטבעות ונכסים וירטואליים

אולי יעניין אותך גם

המדינה הקימה צוות בין משרדי לתיאום וחיזוק שיתוף הפעולה בנושא הרגולציה על מטבעות ונכסים וירטואליים. הצוות כולל נציגים מרשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות המיסים, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מערך הסייבר הלאומי ובנק ישראל. הצוות יעסוק במעקב אחר ההתפתחויות בנושא זה בארץ ובעולם. הוא גם יבחן את הסוגיות הנוגעות להחלת הרגולציה על השימושים השונים בטכנולוגיה והשלכותיהן על הפעילות הכלכלית, השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית.

הצוות פנה בקול קורא לציבור לסייע לו לזהות את הסוגיות עליהן יש לתת את הדעת בבחינה האסדרה של השימוש בנכסים וירטואליים. בין יתר הנושאים, הצוות מתכנן לעסוק בסוגיות הבאות:

  • החסמים העיקריים שעומדים בפני מי שעוסק בנכסים וירטואליים בישראל - בכלל ובכעת השקעות וגיוס כספים לפעילות בנכסים וירטואליים בפרט.
  • הסיכונים הגלומים בשימוש ופעילות בנכסים וירטואליים.
  • ההזדמנויות הגלומות בטכנולוגיה זו עבור המגזר הפיננסי.
  • כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע בהתמודדות עם אתגרי איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מקור: הודעה לעיתונות של בנק ישראל.