ארה"ב: הקנס הגדול אי פעם על הפרת פרטיות ילדים ברשת

אולי יעניין אותך גם

כחמישה מיליון דולר - זה הקנס שהטיל התובע המדינתי של ניו-יורק על חברת Oath (חברת AOL לשעבר) - חברה בת של ורייזון - על הפרת החוק הפדרלי בארה"ב להגנה על פרטיות ילדים ברשת (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA). הקנס הוטל במסגרת הסדר טיעון של החברה עם התביעה המדינתית בניו-יורק.

התביעה האשימה את החברה כי סיפקה שירותי פרסום מקוון לאתרים שהחברה ידעה כי הם מכוונים לקטינים מתחת לגיל 13. במסגרת שירותים אלה אספה החברה מידע אישי על הגולשים הקטינים באמצעות שימוש ב-Cookies וכן מסרה את המידע שנאסף הלאה לגורמים נוספים בשרשרת הפרסום המקוון. על-אף שלחברה היתה מדיניות שאסרה על עיבוד מידע כזה אודות קטינים, התביעה המדינתית האשימה אותה כי היא הפרה במודע את מדיניותה. הדבר נעשה בשני אופנים: ראשית, החברה התעלמה מהודעות שקיבלה מ-12 אתרים שמסרו לה כי הם כפופים לדרישות COPPA והמשיכה בעיבוד המידע מהם. שנית, החברה עצמה בחנה מאות אתרים של לקוחותיה והסיקה כי הם כפופים להוראות COPPA, אך גם עמם המשיכה באיסוף המידע האסור. 

לידי התביעה המדינתית הגיעו מסמכים פנימיים של החברה המעידים כי מנהלת תיק לקוחות בחברה פעלה באופן יזום להגדיר את חשבון אחד הלקוחות בדרך שידעה שמפרה את הוראות COPPA, ועשתה זאת כדי לגרוף רווחים גדולים יותר מאותו לקוח.

נוסף על קנס בסך של 4.95 מיליון דולר, החברה התחייבה לערוך שינויים טכנולוגיים ונוהליים נרחבים כדי להבטיח ציות להוראות ה-COPPA. מקור: הודעה לעיתונות של התביעה המדינתית בניו-יורק.