בנק ישראל מפרסם שתי הוראות חדשות להתאמת הבנקים להתפתחויות טכנולוגיות

אולי יעניין אותך גם

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם בתקופה האחרונה שתי הוראות חדשות העוסקות בהתאמה של הבנקים להתפתחויות טכנולוגיות ושימוש בטכנולוגיות ענן.

הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים דורשת מבנקים בישראל להקים ועדת דירקטוריון לענייני טכנולוגיה וחדשנות. ההוראה מסבירה כי יש חשיבות רבה להאצת התאמתם של התאגידים הבנקאיים הקיימים לעולם החדש בתחומי החדשנות העסקית מבוססת טכנולוגיה, תשתיות, ניהול ושימוש במידע. זאת, תוך התאמת ניהול הסיכונים ועידוד שיתוף פעולה בין התאגידים הבנקאיים לבין חברות פינטק (Fintech). על מנת להשיג מטרות אלו, הפיקוח על הבנקים סבור כי נחוצה מעורבות מוגברת של דירקטוריון התאגיד הבנקאי בתחומי הטכנולוגיה. ההוראה מפרטת את תפקידי הועדה, הרכבה ודרכי עבודתה.

הוראה נוספת של הפיקוח הפיקוח על הבנקים מקלה על הבנקים להשתמש בטכנולוגית ענן ציבורי לצורך שיפור החדשנות, הגמישות התפעולית, השירות ללקוחות והיעילות. ההוראה המעודכנת מסבירה כי קיימים יתרונות רבים ביישום של טכנולוגיות חדשניות בתאגידים הבנקאיים, ובכללן טכנולוגיות מחשוב ענן, תוך ניהול סיכונים נאות. ההוראה החדשה מקלה על התאגידים הבנקאיים בכך שהיא מבטלת את הצורך שהיה קיים עד כה לקבל את אישור הפיקוח על הבנקים מראש לפני יישום של טכנולוגיות ענן. הפטור מאישור המפקח חל גם על יישומים כגון אחסון מידע רגיש של התאגיד הבנקאי ושל לקוחותיו בענן. בנוסף, ההוראה מטילה את האחריות לניהול הסיכונים בשימוש במחושב ענן על דירקטוריון התאגיד הבנקאי ומחזקת את המעורבות של הדירקטוריון ושל ההנהלה הבכירה. עם זה, ההוראה עדיין אוסרת שימוש בטכנולוגיות מחשוב ענן עבור פעילויות ליבה ומערכות ליבה של התאגידים הבנקאים.

מקור: הודעות לעיתונות של הפיקוח על הבנקים מיום 20.11.18 ומיום 1.11.18.