ברקזיט: מרבית הסדרי הגנת הפרטיות בבריטניה צפויים להמשיך כסדרם

אולי יעניין אותך גם

רובו המוחלט של ה-GDPR צפוי להמשיך לחול בבריטניה כלשונו לאחר הברקזיט ביחס למידע אישי על אירופאים שמעובד בבריטניה - כך לפי טיוטת הסכם הברקזיט בין בריטניה לאיחוד האירופי. סעיף 71 לטיוטת הסכם הפרישה מורה כי כלל הוראות ה-GDPR, זולת ההוראות הנוגעות לשיתוף פעולה רגולטורי בין רשויות הגנת המידע ביבשת, ימשיכו לחול בבריטניה ככל שעיבוד המידע נעשה בתקופת המעבר המסתיימת ב-31 בדצמבר 2020. הוראות ה-GDPR גם ימשיכו לחול על עיבוד מידע לאחר תקופת המעבר, אם העיבוד מבוצע על בסיס ההסדרים שבהסכם הפרישה.

מדובר בטיוטה בלבד של הסכם הפרישה, שעוד טעונה אישור פורמלי הן של המוסדות האירופאים והן של הדרגים הפוליטיים בבריטניה. נוכח הקשיים הפוליטיים הניכרים בהם ממשלת הוד מלכותה נתקלת בקידום הברקזיט, יתכן שהטיוטה לא תכנס לתוקף עד למועד הברקזיט ב-29 במארס. בהעדר הסכם פרישה במועד זה, בריטניה צפויה לפרוש מהאיחוד באופן חד-צדדי.

law.co.il מעיר כי החרגת פרק ה-GDPR שעוסק בשיתוף פעולה רגולטורי משמעו כי רגולטור הפרטיות הבריטי - ICO - יורחק מחברות מן מהמניין בפאנל הרגולטורים האירופי ולא יהנה משיתוף הפעולה ההדדי המובטח בין יתר הרגולטורים. בנוסף, יתכן שהרחקת הרגולטור הבריטי מפאנל הרגולטורים של האיחוד האירופי ימנע מארגונים לייעד את הרגולטור הבריטי (הנחשב למקל יחסית ביבשת) כרגולטור הראשי המפקח עליהם בהתאם להסדרי ה-GDPR המאפשרים לארגונים להכפיף עצמם לרגולטור יחיד.