מיקרוסופט תמשיך לספק תוכנות לממשלה

מיקרוסופט תוסיף לספק למשרדי הממשלה מערכות הפעלה, תוכנות ושרתים עד לשנת 2023. כך נקבע בהסכם בין MS לנציגי האוצר, המחדש הסכמי עבר דומים. בין הצדדים פרצה מחלוקת לפני כשלושה חודשים, לאור רצונה של מייקרוסופט להתלות את הרישיונות בתשלומים שוטפים (בהבדל מתשלום המקנה זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן בתוכנה, ורק עדכון גירסה עיקרית מותנה בתשלום חדש). עוד סיבה למחלוקת היתה הדחיפה של מייקרוסופט את שירותי הענן שלה, דבר שעורר חשש לפגיעה בסודיות המידע הממשלתי. ההסכם החדש שנחתם מבטיח ששיטת הרישוי של השירותים תיוותר כמות שהיתה, וכן שהשירותים יתופעלו על גבי שרתי הממשלה. מקור: Ynet (מאת מיכל מרגלית).