הרשות להגנת הצרכן: תקנוני הרכישה באתרי סחר מקפחים את הצרכן

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בדקה באופן מדגמי 50 תקנוני רכישה של אתרי סחר אלקטרוני ומצאה כי כל התקנונים שנבדקו מכילים תנאים אחידים המקפחים את הצרכן ופועלים לרעתו. הרשות מדגישה כי המיקוד בחוזי מכר באתרי סחר מקוונים מגיע לאור הגידול בקניות המקוונות, ולאור כך כי הצרכנים אינם קוראים את תקנוני הרכישה טרם רכישת שירותים ומוצרים אונליין.

ממסקנות הבדיקה עולה כי התנאים שחשודים כמקפחים הם לרוב בקשר עם סוגיות הקשורות בסייגים לאחריות, הגבלת גישת הצרכן לערכאות המשפטיות, הגבלת זכות הטיעון של הצרכנים, העברת אחריות לצדדים שלישיים, התניות על מקום השיפוט, הטלת נטל ההוכחה על הלקוח, הגבלת תרופות משפטיות מהצרכן ושלילתן, שינוי מחירים ועוד.

חוק החוזים האחידים אינו אוסר על הכללת תנאים מקפחים, כל עוד בית דין לחוזים אחידים לא ביטל את התנאי המקפח או ביקש לשנותו. לכן, תנאי מקפח בחוזה אחיד יהיה תקף כל עוד לא בוטל או שונה על ידי בית הדין או בית המשפט. החסרון שבחוזה האחיד הוא שהוא מעצים את פערי הכוחות שבין הצרכנים לעסקים. החוזה האחיד מנוסח על-ידי בית העסק בלבד, ללא אפשרות למשא ומתן על תנאיו, ולרוב הוא ארוך ולא פשוט לקריאה והבנה. מקור: גלובס (מאת מיכל רז-חיימוביץ').