תכנית לתגבור הגנת הסייבר במפעלים חיוניים

אולי יעניין אותך גם

התכנית מיועדת לארגונים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים חיוניים וספקי שירותים קיומיים שעיקר פעילותם מערבת בקרים תעשייתיים. הארגונים המשתתפים בתכנית זכאים לתמיכה כספית בהיקף 50% מעלויות סקר סיכונים ארגוני, המהווה תשתית לתכנית לשיפור הגנת הסייבר ו-40% מעלויות ההצטיידות וההטמעה של מערכות ושירותים להגנת סייבר לפי אותה תכנית. 

את התכנית מובילים מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון ואגף התקציבים במשרד האוצר. התכנית כולה תתוקצב בעשרה מיליון שקלים וההקצאה תהיה בשיטת "כל הקודם זוכה" בהתאם לעמידה בתנאי סף. סך ההשקעה בארגון בודד עד לסכום של 225 אלף שקלים.

התכנית מורכבת מסקר סיכוני סייבר, ומתכנית עבודה לשיפור רמת הגנת הסייבר והיא מיועדת למפעלים תעשייתיים ולנותני שירותים שפעילותם מערבת מכונות תעשייתיים, ומתמקדת בתהליכים ומערכות הגנה להגנת תהליכי הייצור (SCADA). להקצאה זו זכאים אך ורק מפעלים חיוניים וספקי שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום (תשכ"ז, 1967), מתוך כוונה להשפיע על רמת ההגנה בארגונים חיוניים בשעת חירום. 

ראש מערך הסייבר הלאומי, יגאל אונא, אמר כי "מיקוד התכנית במפעלים חיוניים נועד להבטיח את רציפות התפקוד המשקי בחירום, ומדגיש את מקומה של הגנת הסייבר כנדבך מרכזי בהתמודדות עם תרחישי חירום". לדברי, "התכנית היא מרכיב ראשון מתוך מגוון פעולות וכלים לסיוע ולתמיכה במשק". 

מקור: הודעה לעתונות של מערך הסייבר הלאומי.