רשות ההגבלים העסקיים בוחנת הגברת רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום קול קורא המבקש לקבל את התייחסות הציבור להיבטים הנוגעים לתחרות בעידן הכלכלה הדיגיטלית. הרשות מבקשת לבחון וללמוד את הגישות השונות בסקטור הציבורי והפרטי כלפי הסכנות שמציבות ענקיות האינטרנט על התחרות בכלכלה הדיגיטלית, השליטה בשוק הדיגיטלי ופרטיות של צרכנים. 

המסמך, שנפרש על פני 12 עמודים, מדגיש כי באופן מסורתי רגולטורים בתחום ההגבלים נטו לא להתערב בשוק החדשנות, כדי לאפשר לחברות לפתח טכנולוגיות חדשניות ולא להתערב בהסדרים התחרותיים הקיימים. ואכן, חוסר ההתערבות הביא להתפתחות של פלטפורמות סחר שהפחיתו את חסמי הכניסה של עסקים קטנים. עם זה, הדבר יצר היווצרות של "פלטפורמות-על", חברות טכנולוגיה שמספקות תשתיות להפצה של תוכן ושירותים דיגיטליים, שמפעילות כוח שוק על ספקי תוכן דיגיטלי ומשתמשים (צרכנים). הגברת הרגולציה על השוק הדיגיטלי עלולה להשפיע על חברות רבות, לרבות חברות ישראליות, ולפתוח את השוק עבור שחקנים חדשים שיתחרו ב"פלטפורמות-על". 

מנגד, רגולציה מוגברת על מיזוג ורכישה של חברות קטנות על-ידי "פלטפורמות-על", עלולה להקשות על מכירת חברות סטארטאפ ובכך לפגוע בכלכלה הישראלית שנהנתה מההכנסות מ"אקזיטים" לאורך השנים. ב-2017 בלבד נמכרו חברות ישראליות בסכום כולל של 23 מיליארד דולר. כדי ליישב את הניגודיות בין אינטרס השוק לבין התפתחות טכנולוגית ועסקית, הרשות מעוניינת לקבל את חוות הדעת של חברות מהמגזר הפרטי בנושא הבעיות שיש להסדיר בשוק הדיגיטלי הישראלי. 

הרשות מבקשת מהציבור מענה על אחת או יותר מארבעת השאלות הבאות:

  1. האם רגולציה מוגברת על מיזוגים ורכישות על-ידי ענקיות טכנולוגיה תשפיע על התחרות בתחום? האם יהיה לכך השפעה על תמריצים להשקיע בחברות טכנולוגיה? אם כן, מה תהיה ההשפעה?
  2. האם על רגולטורים בתחום הפרטיות, ורשות ההגבלים העסקיים בפרט, להתחשב במאפיינים הייחודיים של הכלכלה הדיגיטלית, כאשר מאפיינים שווקים ומעריכים נתח שוק? אם כן, כיצד ניתן לעשות זאת?
  3. האם אכיפה מוגברת תגביר את התחרות? והאם צעדי אכיפה אלו יועילו לחברות סטארטאפ, וחברות בכלל, להכנס לשוק החדשנות?
  4. האם גישה למידע מהווה בעיה תחרותית עבור מגזר ההייטק? אלו, אמצעים רשות ההגבלים יכולה לנקוט כנגד בעיה זו?