גילוי דעת בנושא מצלמות בגני ילדים

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות פרסמה את עמדתה בנוגע להצבת מצלמות מעקב בגני ילדים. לפי נייר העמדה, בטרם קבלת החלטה על הצבת מצלמות, על הגן לקבל ייעוץ משפטי לצורך בחינה האם התקנת המצלמות אכן נחוצה לשם הגנה על הילדים והאם הנזק שיגרם ממנה לא יעלה על התועלת הפוטנציאלית. אם הבחינה המשפטית מעלה כי הצבת המצלמות נחוצה, על הגן לתת את הדעת באשר למקום שמירת הצילומים, משך הזמן לשמירת הצילומים ואמצעי האבטחה שינקטו ביחד למאגר הצילומים. מנגד, אם מהבחינה המשפטית יעלה כי הנזק בהצבת המצלמות עולה על התועלת, אזי הפגיעה בפרטיות הילדים תהיה בלתי מידתית, והצבת מצלמות בגן עלולה להוות עבירה פלילית.

השימוש במצלמות מעקב בגני ילדים כפוף לפיקוח של רשות הגנת הפרטיות. משכך, הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ביחס להצבת המצלמות עשוי לגרור הליכי פיקוח ואכיפה על המפרים.

הרשות סבורה כי להפעלה של מצלמות במסגרת חינוכית "יש מחיר חברתי ופסיכולוגי כבד בעל השפעה שלילית על כל באי הגן, ובמיוחד על ילדים. הצילום הקבוע פוגע בצורך הבסיסי של כל אדם, לרבות פעוטות וילדים, למרחב מוגן בו יניחו לו לנפשו בלי מבט חיצוני מתמיד מבקר וממשטר. העדרו של מרחב פרטי כזה מונע מן המצולם לממש את אישיותו ואת האוטונומיה שלו, ועלול לגרום למצולם מצוקה ממשית". 

הרקע לפרסום עמדת רשות הגנת הפרטיות בנושא הוא סדרת מקרי התעללות בתינוקות ובפעוטות בגני ילדים שפורסמו בכלי התקשורת. על רקע זה, הרשות מדגישה כי עד לחקיקת חוק שמתייחס באופן פרטני לנושא הצבת מצלמות בגני ילדים, צילום בגני ילדים איננו יכול להוות "תרופת פלא" לאותם מקרים של התעללות בתינוקות ובפעוטות. שכן,לשימוש במצלמות עשויות להיות "תופעות לוואי" שהנזק בגינן עלול לעלות על התועלת שאפשר אולי להפיק מהן.