אפל וסמסונג סיימו בפשרה מחלוקת בת 7 שנים

לאחר הליכים משפטיים שנמשכו 7 שנים הודיעו החברות אפל וסמסונג על סיום המחלוקת המשפטית ביניהן ביחס לטענת אפל הפרת זכויות המדגם (Design Patent) של אפל על האייפון. תחילתם של ההליכים בין הצדדים בעניין זה בשנת 2011, תוך שהצדדים שבים ומערערים על החלטות הערכאות השונות באשר לסכום הפיצוי לו זכאית אפל, דרך חישובו והיקף ההפרות הרלבנטיות.

בעקבות פסק-דין שניתן על-ידי בית המשפט העליון הפדרלי בארצות-הברית בערעור שהגישה סמסונג על אופן חישוב הפיצויים על הפרת זכויותיה של אפל, נעתר בית המשפט הפדרלי המחוזי בקליפורניה לבקשת סמסונג למשפט חוזר שיכריע בגובה הפיצויים. בית המשפט העליון קבע בהחלטתו כי הפיצויים על הפרת מדגמים יכולים להביא בחשבון רק את החלק המסוים של המוצר שמפר את המדגם, ולא בהכרח את המוצר בכללותו. בעקבות החלטת העליון, מצא בית המשפט הפדרלי המחוזי כי ההנחיות שניתנו למושבעים בבואם לפסוק פיצויים לא שיקפו נכונה את הדין כפי שפורש בפסיקת בית המשפט העליון. 

לפני כחודש קבע חבר מושבעים בבית המשפט בקליפורניה כי על סמסונג לפצות את אפל בסכום של 538.6 מיליון דולרים. סמסונג ערערה על החלטה זו, אך לפני שהערעור התברר הסכימו החברות להביא את המחלוקת לכדי סיום, מחוץ ביהמ"ש. הצדדים מסרו לביהמ"ש בקליפורניה כי הסכימו ליישב את כל המחלוקות ביניהם, אך לא מסרו את פרטי ההסדר עצמו. מקור: The Verge (מאת ג'ייקוב קסטרנקס).